flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Львівському окружному адміністративному суді

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Львівському окружному адміністративному суді

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» рішенням Зборів суддів

Львівського окружного адміністративного

суду від 30 листопада 2018 року на

підставі п. 1.4.9 Положення про

автоматизовану систему документообігу

суду, затвердженого рішенням

Ради суддів України № 30

від 26 листопада 2010 року

із змінами та доповненнями

З А С А Д И

використання автоматизованої системи документообігу суду в Львівському окружному адміністративному суді

 1. Порядок функціонування автоматизованої системи визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України за №30 від 26.11.2010 року з наступними змінами та доповненнями з урахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Львівському окружному адміністративному суді (далі Засади).
 2. Адміністративні справи, розгляд яких відповідно до процесуального закону здійснюється колегією у складі трьох суддів, розглядаються і вирішуються суддями, що входять до однієї з персональних постійних колегій суддів Львівського окружного адміністративного суду, склади яких визначаються Зборами суддів Львівського окружного адміністративного суду (ч.3 ст.31 Кодексу адміністративного судочинства України, п.3 Рішення Ради суддів України №16 від 12.04.2018 року).

Персональний склад постійних колегій суддів Львівського окружного адміністративного суду - колегія у складі трьох суддів, що наділені повноваженнями на здійснення правосуддя, персональний склад та вид участі суддів у якій (суддя-доповідач (головуючий суддя) або член колегії) затверджується рішенням Зборів суддів Львівського окружного адміністративного суду Додаток №1.

Один і той самий суддя може бути членом двох і більше основних складів постійних колегій суддів. Відомості про основні склади постійних колегій суддів Львівського окружного адміністративного суду вносяться до автоматизованої системи документообігу суду з відповідними позначками участі судді у процесі формування/зміни колегії (суддя-доповідач (головуючий суддя) або член колегії).

Резервний суддя (резервні судді) відповідної діючої колегії - судді Львівського окружного адміністративного суду, які не входять до складу відповідної постійної колегії суддів, що залучаються на заміну судді-доповідача (головуючого судді), судді (суддів) - члена (членів) відповідної постійної колегії у разі неможливості останнім (останніми) здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді (продовжувати розгляд) судових справ, перелік яких затверджується Зборами суддів Львівського окружного адміністративного (Додаток №1).

 1. Визначення складу колегії суддів для розгляду адміністративної справи здійснюється з числа суддів, що входять до постійних колегій суддів Львівського окружного адміністративного суду, що і суддя-доповідач (головуючий суддя), визначений для її розгляду автоматизованою системою документообігу суду.
 2. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду (стаття 35 Кодексу адміністративного судочинства України), розгляд справи, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів. Тимчасова відсутність судді-доповідача (головуючого судді), судді (суддів) – члена (членів) колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи судді-доповідача (головуючого судді), судді (суддів) - члена (членів) колегії суддів Львівського окружного адміністративного суду, з причин: призову на військову службу, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, перебування на лікарняному або у відпустці, якщо це перешкоджає розгляду справи у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України, задоволення відводу або самовідводу судді-доповідача (головуючого судді), судді (суддів) – члена (членів) колегії, тощо, така зміна складу колегії суддів здійснюється в передбаченому пунктами 5 та 6 даних Засад порядку з урахуванням принципу випадковості, обставин, за яких суддя, згідно із законом, не може брати участь у розгляді судової справи.

 1. У разі встановлення суддею-доповідачем (головуючим суддею) у справі обставин, що зумовлюють необхідність зміни складу відповідної постійної колегії суддів, він складає службову записку на ім’я Керівника апарату суду, в якій зазначає суддю (суддів) зі складу такої постійної колегії суддів, який підлягає заміні, та передбачені законодавством причини заміни такого судді (суддів).

Заміна судді-члена колегії в зазначеному випадку здійснюється автоматизованою системою документообігу суду на підставі розпорядження Керівника апарату суду (уповноваженої ним особи).

Зазначене розпорядження приймається, а заміна судді-члена колегії здійснюється, після вчинення головуючим у справі суддею дій, визначених в абзаці першому даного пункту Засад, але не пізніше проведення судового засідання у справі, в межах якої відбувається така заміна судді-члена колегії.

 1. У разі, коли головуючий-суддя у передбачених законом випадках, не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів (тимчасова непрацездатність, закінчення повноважень, відпустка, відрядження тощо), якщо це може призвести або призводить до неможливості розгляду справи у визначені Кодексом адміністративного судочинства України строки, відповідні судові справи, за наявності клопотань учасників розгляду справи, за окремим рішенням Зборів суддів Львівського окружного адміністративного суду, передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.

Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 1. За обставин непрацездатності автоматизованої системи розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян, здійснюється Головою суду або особою, яка виконує його обов’язки, з дотриманням принципів черговості до усунення відповідних обставин.
 2. Встановити коефіцієнти форми участі судді в розгляді судової справи: головуючий у справі суддя - «1», суддя - «0,5».
 3. Встановити коефіцієнт складності для всіх категорій адміністративних справ - «1».
 1. Встановити наступні відсотки справ, що підлягають розподілу суддям які займають адміністративні посади та в разі виконання суддями інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя:
  • 10.1 Голова суду - 40%;
  • 10.2 Заступник голови суду - 60%.
 1. Порядок внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

11.1. У разі внесення змін до Засад рішенням зборів суддів затверджуються Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які разом з рішенням зборів суддів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів. Електронні примірники цих документів зберігаються в автоматизованій системі документообігу суду в стані «Оригінал» та засвідчуються ЕЦП особи, яка головувала на зборах суддів.

11.2. У разі внесення рішенням зборів суддів змін до Персонального складу Колегій суддів Львівського окружного адміністративного суду (Додаток № 1 до цих Засад), рішення зборів суддів та Додаток № 1 в новій редакції вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів. Електронні примірники цих документів зберігаються в автоматизованій системі документообігу суду в стані «Оригінал» та засвідчуються ЕЦП особи, яка головувала на зборах суддів. 

 

                                                                                                  ДОДАТОК № 1

Персональний склад Колегій суддів та резервних суддів

Львівського окружного адміністративного суду

 

Постійні колегії

Резервні судді

Головуючий

Судді

1

Братичак У.В.

Кедик М.В.,

Сидор Н.Т.

Гулкевич І.З.,

Качур Р.П.,

Коморний О.І.

 

2

Брильовський Р.М.

Братичак У.В.,

Кравців О.Р.

Коморний О.І.,

Кедик М.В.,

Сподарик Н.І.

 

3

Гавдик З.В.,

Братичак У.В.,

Костецький Н.В.

Грень Н.М.,

Клименко О.М.,

Кравців О.Р.,

Мричко Н.І.

 

4

Грень Н.М.

Кузан Р.І.,

Потабенко В.А.

Костецький Н.В.,

Лунь З.І.,

Мричко Н.І.

5

Гулик А.Г.

Качур Р.П.,

Сидор Н.Т.

Грень Н.М.,

Лунь З.І.,

Сакалош В.М.

 

6

Гулкевич І.З.,

Гавдик З.В.,

Грень Н.М.

Братичак У.В.,

Брильовський Р.М.,

Гулик А.Г.,

Качур Р.П.

7

Карп’як О.О.

Гавдик З.В.,

Гулкевич І.З.

Братичак У.В.,

Клименко О.М.,

Кравців О.Р.,

Мричко Н.І.

8

Качур Р.П.

Гулик А.Г.,

Коморний О.І.

Грень Н.М.,

Лунь З.І.,

Сакалош В.М.

 

9

Кедик М.В.

Грень Н.М.,

Сакалош В.М.

Крутько О.В.,

Кухар Н.А.,

Лунь З.І.

 

10

Клименко О.М.

Гулкевич І.З.,

Карп’як О.О.

Братичак У.В.,

Гулик А.Г.,

Потабенко В.А.

 

11

Коморний О.І.

Гулик А.Г.,

Кузан Р.І.

 

Кедик М.В.,

Костецький Н.В.,

Потабенко В.А.

 

12

Костецький Н.В.

Брильовський Р.М.,

Кухар Н.А.

 

Крутько О.В.,

Кузан Р.І.,

Сасевич О.М.

 

13

Кравців О.Р.

Кедик М.В.,

Клименко О.М.

Гавдик З.В.,

Сакалош В.М.,

Сасевич О.М.

 

14

Крутько О.В.

Кухар Н.А.,

Сасевич О.М.

 

Кедик М.В.,

Коморний О.І.,

Сакалош В.М.

 

15

Кузан Р.І.

Костецький Н.В.,

Кухар Н.А.

 

Гулкевич І.З.,

Кравців О.Р.,

Сидор Н.Т.

 

16

Кухар Н.А.

Костецький Н.В.,

Мричко Н.І.

 

Брильовський Р.М.,

Кузан Р.І.,

Сидор Н.Т.

 

17

Ланкевич А.З.

Карп’як О.О.,

Мартинюк В.Я.

 

Гавдик З.В.,

Гулик А.Г.,

Гулкевич І.З.,

Качур Р.П.

 

18

Лунь З.І.

Качур Р.П.,

Коморний О.І.

Гавдик З.В.,

Костецький Н.В.,

Потабенко В.А.

 

19

Мартинюк В.Я.

Гулкевич І.З.,

Карп’як О.О.

Гавдик З.В.,

Гулик А.Г.,

Клименко О.М.,

Кравців О.Р.

20

Москаль Р.М.

Крутько О.В.,

Сакалош В.М.

Кухар Н.А.,

Сасевич О.М.,

Сподарик Н.І.

 

21

Мричко Н.І.

Брильовський Р.М.,

Кравців О.Р.

Кузан Р.І.,

Крутько О.В.,

Сидор Н.Т.

22

Потабенко В.А.

Качур Р.П.,

Кедик М.В.

Братичак У.В.,

Клименко О.М.,

Сасевич О.М.

 

23

Сакалош В.М.,

Крутько О.В.,

Москаль Р.М.

 

Кухар Н.А.,

Сасевич О.М.,

Сподарик Н.І.

 

24

Сасевич О.М.

Клименко О.М.,

Кузан О.М.

 

Брильовський Р.М.,

Кедик М.В.,

Кухар Н.А.

 

25

Сидор Н.Т.

Потабенко В.А.,

Сасевич О.М.

 

Кравців О.Р.,

Мричко Н.І.,

Сподарик Н.І.

 

26

Сподарик Н.І.

Москаль Р.М.,

Сидор Н.Т.

Грень Н.М.,

Гулкевич І.З.,

Коморний О.І.

 

27

Хома О.П.

Костецький Н.В.,

Мричко Н.І.

Брильовський Р.М.,

Крутько О.В.,

Кузан Р.І.