flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Бланк позовної заяви

Львівський окружний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2, e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua

 

ПОЗИВАЧ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця, або повне найменування

юридичної особи

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, або реєстраційний  номер облікової картки платника

 податків для фізичних осіб за його наявності,  або серія та номер паспорта.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

телефон; офіційна електронна адреса, або адреса електронної пошти:

 

 

ВІДПОВІДАЧ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця, або повне найменування

юридичної особи

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, або реєстраційний  номер облікової картки платника

 податків для фізичних осіб за його наявності,  або серія та номер паспорта.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 телефон; офіційна електронна адреса, або адреса електронної пошти:

 

Ціна позову________________грн.

(обґрунтований розрахунок суми, що стягується)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

Зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

ПРОШУ СУД:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Вирішити клопотання ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Додатки: __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих  підстав

_________________________________________________________________________________________________________.

 

Дата ________________________________                                 Підпис_________________________