flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія Львівського окружного адміністративного суду на 2019-2020 роки

                                         Погоджено зборами суддів

                                    Львівського окружного

                                    адміністративного суду

                                      від 19.07.2019 року № 24

 

Комунікаційна стратегія

Львівського окружного адміністративного суду

на 2019-2020 роки

 

Зміст

 1. Вступ.
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду.
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв’язків суду з громадськістю.
 5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії.     
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями
 8. План комунікаційних заходів суду на 2019-2020 роки (внутрішня і зовнішня комунікація).                                                
 9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності.  

 

1.Вступ

Комунікаційна стратегія Львівського окружного адміністративного суду є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації  і спрямована на виконання важливих завдань судової влади – підвищення рівня довіри громадян до суду, побудову якісного діалогу із засобами масової інформації та громадянами, надання об’єктивної інформації про діяльність суду.

 Стратегія розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України.

 Взаємодія Львівського окружного адміністративного суду із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі-ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні в засобах масової інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про доступ до публічної інформації»,  Кодексу суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, Положенні про апарат Львівського окружного адміністративного суду, та інші.

Відповідальні за  здійснення комунікації:

суддя Сасевич О.М., начальник відділу організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ та архіву Котовська О.М.

 

Контроль і координація

комунікаційної діяльності суду:    

Голова Львівського окружного адміністративного суду Ланкевич А.З.

 

Відповідальний за виконання комунікаційної стратегії:

головний спеціаліст (із зв’язків з громадськістю та пресою) Ємельянова С.В.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду (наявний досвід і здобутки)

Львівський окружний адміністративний суд  має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадження сучасних інформаційних технологій, ведення  внутрішнього документообігу, управління апаратом суду в процесі повсякденної діяльності з акцентом на комунікацію ( як внутрішню в середині суду, та серед представників судової влади, так і зовнішню – з іншими суб’єктами суспільства та влади,  та донесенням інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через веб-сайти суду, суддів-спікерів та відповідальних за комунікацію осіб, соціальні мережі ( Фейсбук, Інстаграм) та інші.

            На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. Унаслідок цього було  вдалося досягти стабільності кадрового складу суду, формування згуртованої професійної команди суддів і працівників апарату суду, покращення надання   якісних та професійних судових послуг громадянам.

            В ЛОАС існує налагоджена система  обміну досвідом  практики ведення судових засідань, наставництво як серед суддів, так і апарату суду, проведення періодичних навчань з працівниками суду.

У приміщенні суду наявні інформаційні стенди з інформацію, що стосується діяльності судової влади, організаційно-розпорядчими документами, витягами із КАСУ. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з  графіком розгляду справ, зразками документів, історією та здобутками суду.

               ЛОАС демонструє відкритість своєї роботи, веде  системну комунікаційну діяльність  у двох напрямках:

ЛОАС співпрацює з КМЄС ( Консультативною місією Європейського союзу)  з приводу забезпечення безпеки відвідувачів та працівників суду. Також забезпечена участь представника суду в проекті «Право-JUSTICE» щодо діяльності Львівської регіональної ради реформ правосуддя.

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитувань думки громадян, які проводяться   серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та  вирішення проблем. які виникають у них при  відвідуванні його приміщення.

      В  Комунікаційній стратегії  ЛОАС передбачено сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, забезпеченню незалежності судової влади, гарантуванню законності та правопорядку, здійсненню об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також задля формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві.

            

 1. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.

ЛОАС розташований в приміщенні, функціонально  придатному  для здійснення якісного правосуддя

З урахуванням фізичних можливостей громадян усі 14 залів судових засідань розташовані на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі облаштовано місця для очікування судових засідань та ознайомлення з матеріалами справ.

             Будівля суду потребувала значного ремонту, однак протягом останніх кількох років було проведено ремонтні роботи практично у всіх приміщеннях суду, оскільки забезпечення суддів і працівників апарату суду належними умовами праці є пріоритетним завданням керівництва суду. Лище кілька місяців тому в суді вдалося облаштування  приміщення, пристосоване для проведення брифінгів, тому станом на сьогодні усі зустрічі з представниками ЗМІ проводяться в згаданому приміщенні.

            В ЛОАС налагоджена  співпраця з  засобами масової інформації регіону, в штаті суду  введена посада  головного спеціаліста (із зв’язків з громадськістю та пресою).

            Спілкування зі ЗМІ здійснюється через прес-релізи, повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю керівництва і представників суду, брифінгів.

            Не сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з  громадськістю низький рівень  загальної правової культури населення регіону. Це є однією з причин  невідповідних запитів до працівників суду, недовіри до діяльності суду, масових одноразових звернень до суду, що створює дискомфортні умови перебування  у приміщенні як самих громадян, так і працівників суду.  Як наслідок – формується негативне ставлення до суду  загалом.

 

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду.

ЛОАС має постійну співпрацю з  місцевими  та регіональними представниками центральних  ЗМІ, забезпечення якої входить у повноваження головного спеціаліста (із зв’язків з громадськістю та пресою). Регулярно  висвітлюються питання організації роботи суду,  правової просвіти, діяльності суддів,   розгляду справ, які викликають суспільний резонанс ( тощо) .

           Судді, судді-спікери та працівники апарату  приймають участь у   програмах «Політична шахівниця» Львівського ТБ, «Прямим текстом» ЗІКу, «Право ТВ» та інші місцевого радіо та телебачення. Дані програми покликані доступно розповісти слухачеві про діяльність ЛОАС, нововведення в його роботі, особливості відправлення судочинства, висвітлення резонансних судових справ, які мають практичне значення для захисту громадянами своїх прав, професійні і непрофесійні моменти в юридичних установах, тощо.

         Судом постійно оновлюються матеріали на своїй інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада України».

          Окрім того, суд постійно веде інформаційно-просвітницьку роботу з громадськістю через організацію зустрічей суддів та працівників суду з різними правозахисними організаціями, професійними аудиторіями, молоддю – студентством, школярами. При виникненні потреби – організовуються зустрічі з актуальними цільовими аудиторіями. Інформаційно-просвітницька робота координується з органами державної влади, громадськими організаціями.

 

 1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

Мета комунікаційної стратегії Львівського окружного адміністративного суду –  формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи Львівського окружного адміністративного суду, як ланки системи і, загалом,  підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

 

 1. Цільові аудиторії суду

Відповідно до цілей та актуальних проблем Львівського окружного адміністративного суду, цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

Зовнішні:

 

7.Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією враховується специфіка кожної окремої групи.

Канали зв’язків із громадськістю:

Каналами комунікації зі ЗМІ є:

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід врахувати, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

Добір засобів комунікації здійснюється з наданням переваги таким освітнім заходам:

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень є:

Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами є:


 1. План комунікаційних заходів Львівського окружного адміністративного суду на 2019-2020 роки
 2. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

З метою налагодження та покращення зв’язків з громадськістю Львівський окружний адміністративний суд впроваджує дану стратегію, очікуючи в підсумку на встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством,  підвищення авторитету та правової освіти населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів в судах, розуміння громадянами результатів роботи суду,  позитивне сприйняття судових рішень і ухвал, підвищення довіри до суду і системи судочинства, позитивні зміни  в оцінках роботи суду.

За результатами впровадження Комунікаційної стратегії ЛОАС очікується:

-   зростання рівня довіри громадян до суду, підвищення авторитету суду через  відкритість та прозорість діяльності суду;

-   підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах;

- налагодження співпраці з ЗМІ з метою об’єктивного та оперативного висвітлення діяльності    ЛОАС;

-   формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади.