flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

Затверджено наказом

голови Львівського окружного

адміністративного суду В.Г.Тертичгного

№ 93   від «19» червня 2012р.

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації 

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації  Львівським окружним адміністративним судом (далі –Суд).

 

 1. Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ діловодства таобліку звернень громадян (канцелярія) про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

 1. Відділ діловодства таобліку звернень громадян (канцелярія) не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подаєвідділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

 1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відділу діловодства таобліку звернень громадян (канцелярія)для надання його запитувачу інформації.

 

 1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

 1. Після надходження коштів на рахунок Суду від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія)з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Суду.
 2. Відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія) упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів довідділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія).

 

 1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

 1.  Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді

 

 1. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок Суду, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія).

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Додаток 2

 

Надавач послуг: Львівський окружний адміністративний суд

Рахунок: №________________________

МФО: ________________________

 

Код ЄДРПОУ: ________________________

Платник: _______________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____ ________________ 20 ____року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

 (сума прописом)

 

Голова суду                                                                       ___підпис_____

 

Начальник відділу планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності                                 ___підпис____