flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ АБО ДРУК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗАПИТУВАЧАМ ІНФОРМАЦІЇ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Львівського окружного адміністративного суду

від «25» травня 2020 року № 22-ОД

 

ПОРЯДОК

ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ

НА КОПІЮВАННЯ АБО ДРУК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗАПИТУВАЧАМ ІНФОРМАЦІЇ

 

 1. Цей порядок, розроблений відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (додаток 1), визначає механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються за запитами на інформацію в Львівському окружному адміністративному суді (далі – суд).
 2. Порядок застосовується у випадку, коли Львівський окружний адміністративний суд є належним розпорядником інформації.
 3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

 1. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.
 2. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду.
 3. Структурний підрозділ (відповідальна особа) у володінні якої знаходиться інформація та/або яка готує інформацію на запит, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду за формою згідно з додатком 2.
 4. На підставі отриманої заявки відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 3 і передає його структурному підрозділу (відповідальній особі) у володінні якої знаходиться інформація та/або яка готує інформацію на запит, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 5. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
 6. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду надає копію раніше виписаного рахунку з відміткою «Сплачено» та зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду структурному підрозділу (відповідальній особі) у володінні якої знаходиться інформація та/або яка готує інформацію на запит.
 7. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати рахунка.
 8. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

 

Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитувачам інформації

 

Граничні норми

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т.ч. двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка: розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

 

Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитувачам інформації

 

Заявка

на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитом на інформацію

(згідно службової записки від _________________ 20 ____ року)

 

Назва відділу, що відповідає за копіювання або друк запитуваної інформації

 

Запитувач (прізвище та ініціали – для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ – для юридичної особи, адреса)

 

ПІБ та посада особи, відповідальної за здійснення копіювання (друк)

 

Тип і назва засобу копіювання (друку),

інвентарний номер

 

Найменування послуг, що належить до відшкодування

Кількість сторінок*

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т.ч. двосторонній друк)

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

     

 

 

            __________________________                      _____________________  ____________________________

                    (посада)                                                                   (підпис)                                       (ПІБ)

 

* у рядках, де немає даних, ставиться прочерк.

 

 

Додаток 3

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитувачам інформації

Надавач послуг:

 

Львівський окружний адміністративний суд,

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

Р/р:

№UA748201720343150001000009846

№UA638201720343131001100009846

 

 

МФО банку

Державна казначейська служба України м. Київ

820172

Код ЄДРПОУ

35775334

Платник:

 

 

РАХУНОК № ______

від __________________ 20_____ року

 

 № з/п

Найменування

Вартість виготовлення

1 сторінки

(без ПДВ),

грн

Кількість сторінок

Ціна

(без ПДВ), грн

1

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

 

 

 

2

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у т.ч. двосторонній друк)

 

 

 

3

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т.ч. двосторонній друк)

 

 

 

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:_____________________________________________________

                                                                                                        (сума прописом)

Виконавець         _________________       ______________________   ___________________

                                              (підпис)                                      ( посада)                                             (ПІБ)