flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рекомендації з оформлення позовної заяви

Львівський окружний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2, e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua

 

ПОЗИВАЧ

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, фізичної особи –

підприємця, або повне найменування юридичної особи

 

Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання

чи перебування (для фізичних осіб)

 

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, або реєстраційний

 номер облікової картки платника податків для фізичних осіб за його

наявності,  або серія та номер паспорта.

телефон______________________________________

офіційна електронна адреса, або адреса електронної пошти:

 

Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються

відомості, визначені у пункті 2 частини п’ятої статті 160 КАС України стосовно

представника.

У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в

 інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

 

ВІДПОВІДАЧ

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, фізичної особи –

підприємця, або повне найменування юридичної особи

 

Адреса місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання

чи перебування (для фізичних осіб)

 

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ, або реєстраційний

 номер облікової картки платника податків для фізичних осіб за його

наявності,  або серія та номер паспорта.

телефон______________________________________

офіційна електронна адреса, або адреса електронної пошти:

 

 

Ціна позову________________грн.

(обґрунтований розрахунок суми, що стягується)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

Зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

У справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача.

 

У справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт.

 

Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимог; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

і в забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

ПРОШУ СУД:

Визнати___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Зобов'язати відповідача ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Вирішити клопотання ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Додатки: (перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви)

1)___________________________________;

2)___________________________________.

Власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав

 

Дата ________________________________                                 Підпис_________________________