flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду документів, до містять службову інформацію

                                                                        ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності суду

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших  державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи( номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.  Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації( крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно».

9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

       - які становлять  внутрівідомчу службову кореспонденцію ( доповідні, службові записки, накази тощо);

       -щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду ( протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

       - з організаційно-кадрової роботи суду ( особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

     -з адміністративно-господарських питань діяльності суду ( окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

       - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

        -щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

        - які містять матеріали службових розслідувань.

11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов»язаних».

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстрційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій  статті 9 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.

16. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.