flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція заповнення електронного запиту, зразки форми запитів

                                                                      ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у   Суді  не розглядається. 

Заяви, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до  Суду поштовим зв’язком або подані через  канцелярію Суду. 

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством. 

 

 

                                                                                 Форма електронного запиту на інформацію                                                                                                                                                                                                            Прізвище, ім’я, по батькові     

                                                                   е-mail,

                                                                     номер телефону,

                                                                                                Поштова адреса:  (індекс, область, район,                                                                                                 населений пункт, вулиця,будинок, квартира)       

                    

Зміст запиту:

---

                                  

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

                       

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 вул.  Чоловського,2, м. Львів, 79018

 

 ____________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

що проживає за адресою:

 

___________________________

 

___________________________

 

тел. _________; е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

        Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                           (підпис)

 «____» __________ 20__ р. _________                                ________________

 

 (дата)                                        (підпис)                                   (прізвище, ініціали)

 

                                  

                            Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

                                                                   ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 вул.  Чоловського,2, м.Львів, 79018

 

______________________________

 (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________

 (адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

        Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                                                                                                                         (підпис)

 

«____» __________ 20__ р.            _________                             ________________

(дата)                                                    (підпис)                                (прізвище, ініціали)