flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПЛАН заходів на 2015 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки

 ПЛАН

заходів на 2015 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки

 

 1. Заходи щодо організації виконання актів та доручень державних органів  вищого рівня

 

1.1 Організація роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи  безпосередньо у Львівському окружному адміністративному суді (далі- суд) серед державних службовців з питань дотримання положень Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні порушення», «Про державну службу» та інших актів антикорупційного спрямування.  

          Постійно 

          Керівники структурних підрозділів

 

1.2 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями  суду покладених на них обов’язків і завдань.

                                                                                 

          Постійно 

          Керівник апарату, начальник відділу кадрів та спецроботи

 

1.3 Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».   

          Під час конкурсного відбору  

         Працівники відділу  кадрів та спецроботи

 

1.4    Забезпечення проведення  моніторингу фінансово-господарської діяльності,

виконання фінансових планів, контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

                     

          Постійно

          Голова суду

 

1.5 Забезпечення дотримання вимог постанови Кабінету Міністрі України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів».        

          Постійно      

          Начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

1.6  Проведення  семінарів щодо знання державними службовцями  суду  вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про етичну поведінку» та «Про державну службу».          

          Щопівріччя   

          Відділ кадрів та спецроботи

 

1.7  Підготовка та надання Державній судовій адміністрації України інформації про стан виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», для узагальнення та подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики.  

          На вимогу

          Відділ кадрів та спец роботи

 

2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

 

2.1 Надання державним службовцям консультаційної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.           

           Постійно

          Відділ кадрів та спецроботи

 

 

 2.2  Проведення роз’яснення нового антикорупційного законодавства державним службовцям  суду

           По мірі надходження          

          Відділ кадрів та спец роботи

 

 

2.3 Надання допомоги суддям, державним службовцям  суду у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

           Лютий-березень      

          Відділ кадрів та спец роботи

 

3. Превентивні антикорупційні заходи

 

3.1 Проведення бесіди з кандидатами на посади державних службовців і новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.   

          Під час конкурсу та  прийому на роботу 

          Керівник апарату, Відділ кадрів та спец роботи

 

3.2  Інформування правоохоронних органів про протиправні дії  працівників  суду у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.  

          У разі виявлення порушення законодавства       

          Голова суду, керівник апарату, Відділ кадрів та спец роботи

 

3.3  Ведення обліку працівників  суду, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.       

          Постійно      

          Відділ кадрів та спец роботи

 

 

3.4 Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців  суду      

           Під час прийому на роботу                                              

          Голова суду, керівник апарату, Відділ кадрів та спец роботи

 

4. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

4.1 У разі недодержання державними службовцями  суду законодавства про державну службу, про запобігання і протидію корупції, проведення службових розслідувань (перевірок).

           

          Відповідно до розпоряджень керівництва         

          Відділ кадрів та спец роботи

 

4.2   Вжиття заходів щодо виявлення конфліктів інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності суддів та державних службовців  суду

           Постійно      

          Голова суду, керівник апарату, Відділ кадрів та спец роботи

 

 5.Взаємодія з громадськістю щодо реалізації державної антикорупційної політики

 

5.1 Проведення ефективної взаємодії з громадськістю відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади».   

 

          Постійно      

          Заступники голови суду, керівники структурних підрозділів

 

5.2 Здійснення аналізу звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців щодо можливих проявів корупції, вжитих заходах за результатами їх розгляду, та  висвітлення аналітичної інформації  на  веб-сторінці суду.   

 

          Щоквартально 

          Відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія)

 

5.3  Посилення роботи щодо дотримання загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.11.2010 за №1089/18384.  

           Протягом року        

          Керівник апарату, Відділ кадрів та спец роботи

 

5.4  Проведення роботи, направленої на залучення громадськості до участі у заходах щодо запобігання корупції і забезпечення прозорості роботи  суду, шляхом наповнення відповідними матеріалами офіційного веб-сайту та веб-сторінки  суду.    

           Постійно

          Головний спеціаліст із зв»язків з громадськістю