flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом за 2015 рік

На виконання  вимог Державної судової адміністрації України та плану роботи  Львівського окружного адміністративного суду на перше півріччя 2016 року, проведено огляд даних судової статистики за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  завданням суду є забезпечення права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Основне завдання адміністративного суду полягає у захисті прав та законних інтересів, перш за все, громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами владних повноважень.

Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Метою статистичного  аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Львівського окружного адміністративного суду у 2015 році.

Головними аспектами аналізу виступають показникисередньомісячного навантаження на одного суддю; кількості справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими категоріями; якість розгляду судових справ та строки їх вирішення.

За 2015 рік на розгляд суду надійшло 6 620 позовних заяв, в порівнянні з 2014 роком надходження останніх зменшилось на 2 2010, що становить  25,02 %, оскільки в 2014 році до суду надійшло 8 830 позовів.

Порівнюючи надходження позовних заяв з 2013 та 2014 роками вбачається, що у 2015 році надходження позовних заяв значно зменшилось (див. Таблиця № 1).

Таблиця № 1 

з/п

 

Найменування

Показник

Динаміка порівняно з 2014 роком

+ , ­­­-

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

Надійшло позовних заяв

9 685

8 830

6 620

-  2 210

 

У періоді, що аналізується до суду надійшло 45 справ  за підсудністю з інших судів і 299 справ – після скасування судових рішень.

Загалом у 2015 році в провадженні Львівського окружного адміністративного суду знаходилось  9 579 справ і матеріалів (із них надійшло у звітному періоді 7 797 ), що на 2 748 менше ніж у 2014 році (за аналогічний період 2014 року в провадженні перебувало – 12 327), що становить  22,3 %.

Упродовж  2015 року у суді на розгляді перебували справи наступних категорій в порівнянні з 2014 роком (див.  Таблиця № 2).

 

 

 Таблиця №2

 № з/п

Категорії справ

2014 рік

2015 рік

 

 

 

А

Б

1

2

 

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумі

2

34

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

77

81

 

3

 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів

59

40

 

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

15

39

 

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

441

271

 

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

79

73

 

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

18

9

 

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

24

26

 

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

38

36

 

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

2

2

 

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

2

2

 

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

0

0

 

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

4

0

 

14

 біженців

8

11

 

15

цивільного захисту; охорони праці

16

11

 

16

охорони здоров’я

6

7

 

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

323

159

 

18

дорожнього руху

2

4

 

19

транспорту та перевезення пасажирів

317

142

 

20

 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

0

0

 

21

спорів за участю органів доходів і зборів

0

0

 

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

8

4

 

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

587

287

 

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

421

187

 

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

38

39

 

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

378

138

 

27

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

70

61

 

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

8

7

 

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

57

42

 

30

захисту економічної конкуренції

2

2

 

31

державного регулювання  цін і тарифів

43

12

 

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

10

6

 

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

41

18

 

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

31

9

 

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

9

7

 

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері:

950

558

 

37

 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

281

200

 

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

513

181

 

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

481

108

 

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

0

0

 

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

155

176

 

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

73

25

 

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

70

21

 

44

особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом

0

2

 

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

4269

3018

 

46

реалізації податкового контролю

239

224

 

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

1935

1538

 

48

передачі майна у податкову заставу

21

8

 

49

застосування адміністративного арешту майна

102

62

 

50

стягнення податкового боргу

1777

1463

 

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

1748

921

 

52

податку на прибуток підприємств

302

177

 

53

 податку з доходів фізичних осіб

95

96

 

54

 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

795

518

 

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

13

16

 

56

акцизного податку

27

30

 

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

6

10

 

58

екологічного податку

1

0

 

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

0

0

 

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

0

0

 

61

плати за користування надрами

1

0

 

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

3

3

 

63

єдиного податку

13

6

 

64

плати за землю

24

18

 

65

 збору за користування радіочастотним ресурсом

0

0

 

66

збору за спеціальне використання води

0

1

 

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

0

0

 

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо:

344

328

 

69

 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

1

0

 

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

2

1

 

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)

341

327

 

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

146

307

 

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

15

5

 

74

 спорів за участю  органів доходів і зборів

14

5

 

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

23

22

 

76

спорів за участю органів доходів і зборів

14

13

 

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

19

6

 

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

12

222

 

79

 операцій із цінними паперами

9

4

 

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

77

49

 

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

2117

2140

 

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1087

204

 

83

 управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

960

1853

 

84

загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

87

129

 

85

загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням

45

47

 

86

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

47

103

 

87

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)

773

1569

 

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

40

56

 

89

соціального захисту дітей війни

1

0

 

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5

4

 

91

соціального захисту сімей із дітьми

3

4

 

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

24

37

 

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:  

30

26

 

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

22

23

 

95

реалізації публічної житлової політики

7

3

 

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

815

300

 

97

судоустрою

6

19

 

98

прокуратури

286

16

 

99

 адвокатури

1

3

 

100

нотаріату

0

3

 

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

520

254

 

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

335

394

 

103

прийняття громадян на публічну службу

2

6

 

104

проходження служби

123

116

 

105

звільнення з публічної служби

210

268

 

106

 Інші справи

0

0

 

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

9 820

7419

 

 

Загалом судом у звітному періоді було розглянуто 8 303 справ та матеріалів,  з них справ – 6 386.  Загальна кількість позовних заяв, щодо яких відкрито провадження по справах становить 5 586  (проти 7 434 у 2014 році, що було менше на 1 848 матеріалів (24,86 %)), кількість позовних заяв, по яких відмовлено у відкритті провадження – 76 (у 2014 році – 91, зменшилось на  16,48%),  позовних заяв, що залишені без розгляду по ст.100 КАС України – 41 (у 2014 році – 49, у відсотковому відношенні – 16,33 %).

Кількість розглянутих справ у 2014 році складала  8 289, що на 1 903 справи менше, а саме на 22,96 %.   Та в порівнянні з надходженням (а саме різниця  надходження на 2 210 позовних заяв менше) показники розгляду справ суттєво збільшились, що відображено у таблиці № 3.

 

Таблиця № 3

з/п

 

Найменування

Показник

Динаміка

+ , ­­­-

 

2014 рік

2015 рік

 

 

1

надійшло позовних заяв

8 830

6 620

-         2 210

 

2

відкрито провадження

7 434

5 586

-         1 848

 

3

перебувало в провадженні

9 820

7 419

-         2401

 

4

розглянуто позовних заяв

8 246

6 386

-         1860

 

5

не розглянуто справ

1 574

1 075

-         499

 

 

  З числа  розглянутих 6 386 справ, що менше на 1 928 справ (22,56%) у порівнянні з 2014 роком (8 246) становлять:

•      5 299 справ із прийняттям постанов, в тому числі 4 380, у яких позов задоволено (для   порівняння – у 2014 році було  прийнято 6 632 постанови, що на 1333 справи більше, у відсотковому співвідношенні 20,1%);

•     297 справ із закриттям провадження - на 8 % більше (275 у 2014 році);

•     698 залишено без розгляду - на 44,38 % менше (1255 у 2014 році).

     Динаміка розгляду адміністративних позовів у 2015 році в порівнянні з 2014 роком відображена у таблиці № 4.

 Таблиця № 4

 

з/п

Категорії справ

2014 рік

2015 рік

Динаміка

+ , -

1

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, збрів, платежів, а також контролю за дотриманням  вимог податкового  законодавства

3514

2629

-         885

2

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері житлової політики

1899

2030

+ 131

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки,національної безпеки та оборони України

314

185

-         129

4

Справизіспорів з приводу забезпеченняюстиції

763

250

-         513

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

756

397

-         359

6

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

495

244

-         251

7

Справизіспорів з відносинпублічноїслужби

253

274

+ 21

8

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

116

200

+84

9

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

63

67

+    4

10

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

63

15

-         48

11

Справизіспорів з приводу реалізаціїдержавноїполітики у сферіосвіти, науки, культури та спорту

8

4

-         4

 

Протягом 2015 року під час підготовчого провадження розглянуто 121 справу, що на 44,50 % менше аніж у 2014 році (218), у порядку письмового провадження – 49, що на 72 % менше, у порядку скороченого провадження – 1260, що на 29,84% менше аналогічного звітного періоду 2014 року (1 796), а із фіксуванням судового засідання технічними засобами – 4108 (27,20% менше, 5643).

Залишок нерозглянутих справ та матеріалів на кінець 2015 року становить 1276 справ та матеріалів, з них матеріали становлять - 201, в тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків – 112; справ - 1075,  що на 499 справ або на 31,70 % менше в порівнянні з 2014 роком (а саме: в 2014 році залишок нерозглянутих справ складав 1574).

Враховуючи наведене, вбачається, у 2013 році у провадженні суду перебувало – 11 149 справ, у 2014 році - 9 820 справ, а у 2015 – 7 419. З наведеного випливає, що у 2014 році протягом аналогічного звітного періоду перебувало на 1 329 меншесправ ніж у 2013, (11,92%).  В свою чергу,  у 2015 році перебувало 7 419 справ, що менше на 2 401 ніж у 2014 році, тобто на 24.15%.

На розгляді суду у 2015 року знаходилось 56 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (з них 47 надійшла у звітному періоді). Розглянуто 52 заяви, в тому числі 7 заяв повернуто заявникам, щодо 3 заяв ухвалено інші рішення до відкриття провадження, стосовно 42 заяв закінчено провадження, з їх числа 25 заяви залишено без задоволення, 3 із закриттям провадження у справі та 13 заяв задоволено. Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду складає  4 заяви.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами по 45 заявах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи та по 11 заявах - скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути.

У звітному періоді на розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшло 623 заяви у порядку виконання судових рішень (617 було у 2014 році), тобто на 6 заяв у 2015 році більше, що становить  0,96%. Перебувало у провадженні 705 заяв (за аналогічний період 2014 року всього було 660), що на 45 заяв у 2015 році більше та становить 6,38%. Протягом звітного періоду розглянуто 646 заяв у порядку виконання судових рішень, а в 2014 році 578, що на 68 заяв у 2015 році  більше, та становить 10,53 %  із них 441 заяву задоволено. Повернуто судом – 15 заяв, залишено без розгляду – 31, відмовлено у задоволені заяви – 143.  Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду 2015 року становить 59 заяв, що на 23 заяви менше ніж у 2014 році (61%). У порівнянні з минулим роком, збільшення надходження вказаних вище заяв, подань та клопотань лише на 6 заяв, що становить 0,96 %.

У 2015 році судом постановлено 21 окрему ухвалу про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону (у 2014 році було 14 таких ухвал), а також 14 додаткових судових рішень.

Також, у 2015 році у суді знаходилось на розгляді 216 заяв про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, з них 213 надійшло у звітному періоді. 3 заяви про заміну заходів забезпечення позову та 1 заява про скасування заходів забезпечення адміністративного позову. Також, на розгляді перебувало 26 заяв про забезпечення доказів, із них 1, що надійшли до подання позовної заяви, а в 2014 році 18 заяв що на  8 заяв у 2015 році більше (30,77%).

По статистичних показниках про стан здійснення судочинства вбачається тенденція відносного зменшення навантаження в роботі суду. Але при зменшенні надходження матеріалів суд не допустив погіршення роботи за основними показниками. Це стосується кількості розглянутих справ та якості їх розгляду. Стабільно високими залишаються показники розгляду позовних заяв, що перебували на розгляді у судді.

Середньомісячне навантаження на одного суддю Львівського окружного адміністративного суду у 2015 році становить 42 справи за кількістю фактично працюючих суддів 21, так і за кількістю суддів за штатним розписом 31.

Кількість справ, які розглянуті Львівським окружним адміністративним судом у 2015 році понад строки, встановлені КАС України, становить 1378 справ – 21,7% від загальної кількості справ, що були розглянуті судом протягом вищезазначеного періоду (6386), що на 1860 менше у порівнянні із звітним періодом минулого року (8246).

У даному звітному періоді зменшилась кількість зупинених справ (619) на 141 одиницю в порівнянні з 2014 роком (760), що становить 18,55%.

Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ можна зробити висновок, що переважна більшість справ розглядається в межах одномісячного строку. Справи, по яких судовий розгляд затягувався, то, здебільшого, через неодноразові відкладення. Розгляд адміністративних справ відкладався з наступних причин: у зв`язку з неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі; у зв`язку з неявкою представника; з підстав перебування судді у відрядженні, з перебуванням суддів на лікарняному, витребування документів, які мають істотне значення для вирішення справи тощо).

У звітному періоді за поданими позовними заявами до суду добровільно сплачено судового збору в сумі 5 731 089 гривень. Сума судового збору, що повернута судом становить 106 584 гривні. Звільнено від сплати судового збору на суму 703 499 гривень.

Таким чином, проведений статистичний огляд діяльності Львівського окружного адміністративного суду за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком свідчить про зменшення кількості надходження адміністративних позовів, у зв`язку з чим спостерігається тенденція до покращення оперативності розгляду адміністративних справ.

З урахуванням результатів проведеного аналізу можна стверджувати, що Львівським окружним адміністративним судом протягом 2015 року вживалися належні заходи щодо забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, піднесення авторитету суду та судової гілки влади загалом.