flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом за І півріччя 2016 року

  

Огляд даних судової статистики

про стан здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним

судом за перше півріччя 2016 року

       У першому півріччі 2016 року на розгляд суду надійшло 2 140 позовна заява та подання, в порівнянні з аналогічним періодом 2014, а саме - 5 539 позовів та 2015 – 3291, тобто надходження останніх з кожним роком зменшується.

           Тенденція зменшення надходження позовних заяв наведено у Таблиці №1

Таблиця № 1

 

 

Показник

Динаміка

Найменування

півріччя

2014

півріччя

2015

півріччя

2016

порівняно 3 2014 роком

 

 

року

року

року

+ > -

1

Надійшло позовних заяв

4 539

3 291

2 140

- 2 399

 


          У періоді, що аналізується до суду надійшла 31 справа за підсудністю з інших судів. Всього 466 справи скасовано з них 320 прийнято нове рішення, 146 справ направлено на новий та на продовження розгляду.

Загалом у першому півріччі 2016 року в провадженні Львівського окружного адміністративного суду знаходилось 4 889 справа і матеріал (із них надійшло у звітному періоді 3 617) що на 13% менше ніж у аналогічному періоді 2015 року (за аналогічний період 2015 року в провадженні перебувало -5 561).

Упродовж першого півріччя 2016 року у суді перебували справи наступних категорій в порівнянні з минулими роками (див. Таблиця № 2)

Таблиця №2

з/п

Категорії справ

 

 

 

Перше півріччя 2014 року

 

 

 

Перше півріччя 2015 року

Перше півріччя 2016 року

А

Б

1

2

3

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума

0

1

1

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

43

53

21

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

35

25

9

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

0

26

7

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

339

197

91

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

41

47

53

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

8

5

3

 


 

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

16

15

33

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

17

26

17

10

проведення здорів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

2

2

2

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

2

2

2

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

0

0

0

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

0

0

0

14

біженців

2

10

7

15

цивільного захисту; охорони праці

13

2

5

16

охорони здоров ’я

4

2

2

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

277

129

12

18

дорожнього руху

0

2

2

19

транспорту та перевезення пасажирів

277

120

9

20

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

0

0

0

21

спорів за участю органів доходів і зборів

0

0

0

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

6

2

4

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

433

178

85

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

315

108

66

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців

19

22

28

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

296

98

36

27

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

51

37

14

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

6

5

4

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

44

28

4

ЗО

захисту економічної конкуренції

2

2

1

31

державного регулювання цін і тарифів

36

12

0

32

управління об'єктами державної (комупальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

5

3

3

 


 

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

24

16

1

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

17

9

1

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

6

6

0

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

727

371

169

37

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

213

134

69

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

424

130

50

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

385

83

18

40

відчуження земельнюс ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

0

0

0

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

90

106

47

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

58

16

3

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

57

15

1

44

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

0

0

1

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

2530

1985

516

46

реалізації податкового контролю

133

136

61

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

956

934

196

48

передачі майна у податкову заставу

21

6

1

49

застосування адміністративного арешту майна

56

38

21

50

стягнення податкового боргу

876

886

172

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

1205

825

256

52

податку па прибуток підприємств

173

124

51

53

податку з доходів фізичних осіб

зо

46

31

54

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

514

373

123

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

3

6

3

56

акцизного податку

11

16

13

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

0

4

2

58

екологічного податку

3

0

0

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

1

0

0

 


 

60

рентної тати за нафту, природний газ і газовий конденсат

0

0

0

61

тати за користування надрами

0

0

1

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

3

3

0

63

єдиного податку

9

6

3

64

плати за землю

15

13

3

65

збору за користування радіочастотним ресурсом

0

0

0

66

збору за спеціальне використання води

0

1

0

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

0

0

0

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

233

84

0

69

визнання оспорюванню: правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

0

0

0

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

0

1

0

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

230

83

0

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

96

79

139

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

12

3

0

74

спорів за участю органів доходів і зборів

11

3

0

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

12

16

3

76

спорів за участю органів доходів і зборів

5

10

2

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

10

5

1

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

6

26

131

79

операцій із цінними паперами

4

3

1

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

56

29

2

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

1117

1324

161

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування

1011

132

22

83

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

87

1126

113

84

загальнообов ’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

25

95

4

85

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

2

23

5

86

загальнообов 'язкового державного страхування на випадок безробіття

4

58

6

87

загальнообов 'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

53

945

95

 


 

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

12

47

17

89

соціального захисту дітей війни

1

0

0

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3

2

0

91

соціального захисту сімей із дітьми

1

4

2

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

6

32

12

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

7

15

7

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

1

13

6

95

реалізації публічної житлової політики

6

2

1

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

583

169

71

97

судоустрою

3

7

6

98

прокуратури

276

12

2

99

адвокатури

0

1

2

100

нотаріату

0

0

2

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

302

145

56

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

176

247

272

103

прийняття громадян на публічну службу

0

3

2

104

проходження служби

55

77

116

105

звільнення з публічної служби

121

166

144

106

Інші справи

0

0

0

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81,96, 102, 106)

6108

4622

1533

 


 

На базі показників надходження адміністративних справ та матеріалів до Львівського окружного адміністративного суду щомісячно проводився розрахунок середньомісячного надходження на одного суддю. У результаті проведених розрахунків показник середньомісячного надходження позовних заяв та матеріалів протягом першого періоду 2016 року на одного суддю становить - 43 справ та матеріалів, що на 9 % більше, ніж в першому півріччі 2015 році - 39.

Загалом судом у звітному періоді було розглянуто 3 434 справ та матеріалів, з них справ - 1 438. Загальна кількість позовних заяв, щодо яких відкрито провадження по справах становить 1 397 (проти 2 914 у першому півріччі 2015 року, що було більше на 1517 матеріалів (69 %)), кількість позовних заяв, по яких відмовлено у відкритті провадження - 34 (у 2015 році - 41, зменшилось на 20%), позовних заяв, що залишені без розгляду по ст. 100 КАС України - 7 (у 2015 році - 20, у відсотковому відношенні - 53 %).

Кількість розглянутих позовних заяв у першому півріччі 2015 року складала 3 293, що на 1 854 справ менше, а саме на 56 % в порівнянні з півріччям 2016 року.  Та в порівнянні з показниками залишків, а саме у першому півріччі 2015 року кількість нерозглянутих справ зменшилась на 157 справ показники розгляду справ суттєво зменшився, що відображено у таблиці № 3.

Таблиця № З

Найменування

Показник

Динаміка +, -

2015 рік

2016 рік

 

1

надійшло позовних заяв

3 291

2 140

- 1 151

2

відкрито провадження

2 914

1 397

- 1 517

3

перебувало в провадженні

5 561

4889

- 672

4

розглянуто позовних заяв

3 293

1438

- 1 855

5

не розглянуто справ

1 329

1 172

-157

 

 

З числа розглянутих 1 438 справ, що менше на 1 855 справу (78 %) у порівнянні з півріччям 2015 року (3 293) становлять:

            1 002 справи із прийняттям постанов, в тому числі 727, у яких позов задоволено (для порівняння - у 2015 році було прийнято 2 750 постанов, що на

1 748 справу менше, у відсодковому співвідношенні 57 %).

            97 справ із закриттям провадження - менше на 67 справ (69%) (164 у 2015 році);

            273 залишено без розгляду - на 88 менше (32%) (361 у 2015 році).

Динаміка розгляду адміністративних позовів у першому півріччі 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом півріччя 2015 року відображена у таблиці № 4.

Таблиця № 4

П/П

Категорії справ

Перше

півріччя

2015

року

Перше

півріччя

2016

року

Динаміка + »-

1

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

1985

516

-1465

2

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

1324

161

-1163

 


 

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

197

91

- 106

4

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

169

71

-98

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористу вання

371

169

-202

6

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

178

85

-93

7

Справи зі спорів з відносин публічної служби

247

272

+ 25

8

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

79

139

+ 60

9

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

53

21

-32

10

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

16

3

-13

11

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

2

4

+2

 


 

Показник середньомісячного навантаження постановлених судових рішень Львівським окружним адміністративним судом на одного суддю у першому півріччі 2016 року становить 41 судових рішень (в аналогічному періоді 2015 року становило 40)

Протягом звітного періоду під час підготовчого провадження розглянуто 80 справ, що на 10 % більше аніж у півріччі 2015 року (72), у порядку письмового провадження - 49 на 37 % більше (31), у порядку скороченого провадження - 41, що на 94% менше аналогічного звітного періоду 2015 року (633), а із фіксуванням судового засідання технічними засобами - 1213 (75% менше, 2119).

Залишок нерозглянутих справ та матеріалів на кінець звітного періоду становить 1 455 справ та матеріалів, з них матеріали становлять - 283, в тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків - 76 та справ

1 172, що на 29 справ або на 2 % менше в порівнянні з півріччям 2015 року.

Із числа справ, що перебувають у залишку (1 172) на кінець звітного періоду:

                 595 (51 %) справ, що не розглянуті, та провадження стосовно, яких не зупинено;

                 577 (49 %) справ провадження у яких зупинено.