flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом за 2016 рік

 За 2016 рік на розгляд суду надійшло 4691 позовних заяв, в порівнянні з 2015 роком надходження останніх зменшилось на 1929, що становить  29,13 %, оскільки в 2015 році до суду надійшло 6620 позовів.

Порівнюючи надходження позовних заяв з 2014, 2015 та 2016 роками вбачається, що у 2016 році надходження позовних заяв значно зменшилось (див. Таблиця № 1).

Таблиця № 1 

з/п

 

Найменування

Показник

Динаміка порівняно з 2015 роком

+ , ­­­-

2014 рік

    2015 рік

2016 рік

 

1

Надійшло позовних заяв

      8830

   6620

     4691

1929

 

У періоді, що аналізується до суду надійшло 57 справ  за підсудністю з інших судів і 402 справи – після скасування судових рішень.

Загалом у 2016 році в провадженні Львівського окружного адміністративного суду знаходилось  8082 справ і матеріалів (із них надійшло у звітному періоді 6809), що на 1497 менше ніж у 2015 році (за аналогічний період 2015 року в провадженні перебувало – 9579), що становить 15,62 %.

Упродовж  2016 року у суді на розгляді перебували справи наступних категорій в порівнянні з 2014, 2015 та 2016 роками (див.  Таблиця № 2).

 

 

 Таблиця №  2

 № з/п

Категорії справ

2014 рік

2015 рік

 

  2016 рік

А

Б

1

2

3

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумі

2

34

1

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

77

81

42

3

 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів

59

40

20

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

15

39

17

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

441

271

255

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

79

73

88

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

18

9

6

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

24

26

51

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

38

36

28

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

2

2

3

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

2

2

3

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

0

0

0

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

4

0

0

14

 біженців

8

11

15

15

цивільного захисту; охорони праці

16

11

9

16

охорони здоров’я

6

7

8

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

323

159

112

18

дорожнього руху

2

4

10

19

транспорту та перевезення пасажирів

317

142

96

20

 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

0

0

0

21

спорів за участю органів доходів і зборів

0

0

0

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

8

4

27

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

587

287

233

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

421

187

173

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

38

39

45

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

378

138

122

27

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

70

61

44

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

8

7

4

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

57

42

20

30

захисту економічної конкуренції

2

2

1

31

державного регулювання  цін і тарифів

43

12

2

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

10

6

6

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

41

18

5

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

31

9

4

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

9

7

0

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері:

950

558

469

37

 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

281

200

182

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

513

181

159

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

481

108

60

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

0

0

0

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

155

176

125

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

73

25

12

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

70

21

6

44

особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом

0

2

4

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

4269

3018

1599

46

реалізації податкового контролю

239

224

165

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

1935

1538

757

48

передачі майна у податкову заставу

21

8

6

49

застосування адміністративного арешту майна

102

62

60

50

стягнення податкового боргу

1777

1463

689

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

1748

921

670

52

податку на прибуток підприємств

302

177

111

53

 податку з доходів фізичних осіб

95

96

78

54

 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

795

518

318

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

13

16

9

56

акцизного податку

27

30

31

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

6

10

10

58

екологічного податку

1

0

0

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

0

0

0

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

0

0

0

61

плати за користування надрами

1

0

1

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

3

3

0

63

єдиного податку

13

6

5

64

плати за землю

24

18

11

65

 збору за користування радіочастотним ресурсом

0

0

0

66

збору за спеціальне використання води

0

1

1

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

0

0

0

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо:

344

328

2

69

 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

1

0

0

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

2

1

0

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)

341

327

2

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

146

307

281

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

15

5

1

74

 спорів за участю  органів доходів і зборів

14

5

1

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

23

22

13

76

спорів за участю органів доходів і зборів

14

13

9

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

19

6

3

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

12

222

247

79

 операцій із цінними паперами

9

4

1

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

77

49

15

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

2117

2140

398

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1087

204

63

83

 управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

960

1853

271

84

загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

87

129

10

85

загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням

45

47

11

86

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

47

103

17

87

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)

773

1569

229

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

40

56

35

89

соціального захисту дітей війни

1

0

0

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5

4

2

91

соціального захисту сімей із дітьми

3

4

3

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

24

37

23

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:  

30

26

28

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

22

23

20

95

реалізації публічної житлової політики

7

3

7

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

815

300

226

97

судоустрою

6

19

14

98

прокуратури

286

16

4

99

 адвокатури

1

3

6

100

нотаріату

0

3

5

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

520

254

189

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

335

394

688

103

прийняття громадян на публічну службу

2

6

6

104

проходження служби

123

116

201

105

звільнення з публічної служби

210

268

455

106

 Інші справи

0

0

0

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

9 820

7419

4231

 

Загалом судом у звітному періоді було розглянуто 6943 справ та матеріалів,  з них справ – 3292.  Загальна кількість позовних заяв, щодо яких відкрито провадження по справах становить 2935  (проти 5586 у 2015 році, що було менше на 2651 матеріалів (47,45 %), кількість позовних заяв, по яких відмовлено у відкритті провадження – 131 ( у 2015 році – 76, збільшилось на  41,98 %),  позовних заяв, що залишені без розгляду по ст.100 КАС України – 23 (у 2015 році – 41, у відсотковому відношенні – 43,90 %).

 

 

Таблиця № 3

з/п

 

Найменування

Показник

Динаміка

+ , ­­­-

 

2015 рік

2016 рік

 

1

надійшло позовних заяв

6620

4691

- 1929

 

2

відкрито провадження

5586

2935

-   2651

 

3

перебувало в провадженні

7419

4231

-  3188

 

4

розглянуто позовних заяв

6386

3292

-  3094

 

5

не розглянуто справ

1075

956

-         119

 

 

  З числа  розглянутих 3292 справ, що менше на 3094 справ (48,44%) у порівнянні з 2015  роком (6386) становлять:

•      2369 справ із прийняттям постанов, в тому числі 1747, у яких позов задоволено (для   порівняння – у 2015 році було  прийнято 5299 постанови, що на 2930 справи більше, у відсотковому співвідношенні 55,29 %);

•     250  справ із закриттям провадження - на  15,82 % менше  (297 у 2015 році);

•      570  залишено без розгляду - на 18,33 % менше (698 у 2015 році).

     

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка розгляду адміністративних позовів у 2016 році в порівнянні з 2015 роком відображена у таблиці № 4.

 

       Таблиця № 4

 

з/п

Категорії справ

2015 рік

2016 рік

Динаміка

+ , -

1

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, збрів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог  податкового    законодавства

2629

1188

-   1441

2

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері житлової політики

2030

364

   - 1666

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України

185

165

-    20

4

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

250

181

     -     69

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

397

375

  -    22

6

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

244

180

  -    64

7

Справи зі спорів з відносин публічної служби

274

      530

+ 256

8

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової  політики

200

222

+22

9

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади,  організації діяльності цих органів

76

39

-         37

10

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

22

8

-   14

11

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

43

22

-  21

 

Протягом 2016 року під час підготовчого провадження розглянуто 177 справ, що на 31,63 % більше аніж у 2015 році (121), у порядку письмового провадження – 55, що на       10,90 % більше ніж у  2015 році (49), у порядку скороченого провадження – 120, що на      90,47 % менше аналогічного звітного періоду 2015 року (1260), а із фіксуванням судового засідання технічними засобами – 2843 ( 30,79 % менше, 4108).

Залишок нерозглянутих справ та матеріалів на кінець 2016 року становить 1139 справ та матеріалів, з них матеріали становлять - 183, в тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків – 105; справ - 956,  що на  121 справ або на 11,23 % менше в порівнянні з 2015 роком (а саме: в 2015 році залишок нерозглянутих справ складав 1077).

Враховуючи наведене, вбачається, у 2016 році у провадженні суду перебувало – 4231 справ,  а у 2015 – 7 419.  З наведеного випливає, що у 2015 році протягом аналогічного звітного періоду перебувало на  3188 більше справ ніж у 2016, (42,97 %). 

На розгляді суду у 2016 році знаходилось 48 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (з них 22 надійшла у звітному періоді). Розглянуто 24 заяви, в тому числі 5  заяв повернуто заявникам, щодо 2 заяв ухвалено інші рішення до відкриття провадження, щодо 17 заяв закінчено провадження, із них 6 заяв залишено без задоволення, 0 із закриттям провадження у справі та 9 заяв задоволено. Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду складає  2 заяви.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами по 36 заявах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи та по 12 заявах - скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути.

У звітному періоді на розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшло 1713 заяви у порядку виконання судових рішень (623 було у 2015 році), тобто на 1090 заяв у 2016 році більше, що становить  63,63 %. Перебувало у провадженні 1772 заяв (за аналогічний період 2015 року всього було 705), що на 1067 заяв у 2016 році більше та становить 60,21%.

  Протягом звітного періоду розглянуто 1734 заяв у порядку виконання судових рішень, а в 2015 році 646, що на 1088 заяв у 2016 році  більше та становить  62,74 % .              Із 1734 розглянутих заяв в порядку виконання судових рішень (1507 заяв задоволено, повернуто судом – 9 заяв, залишено без розгляду – 29, відмовлено у задоволені заяви – 179).  Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду 2016 року становить 38 заяв, що на 21 заяви менше ніж у 2015 році  (35,59 %).  У порівнянні з минулим роком, збільшення надходження вказаних вище заяв, подань та клопотань на 1090 заяв, що становить 63,63% .

У 2016 році судом постановлено 8 окремих ухвал про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону ( у 2015 році було 21 таких ухвал).

Також, у 2016 році у суді знаходилось на розгляді 145 заяв про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, з них 137 надійшло у звітному періоді. 1 заява про заміну заходів забезпечення позову та 7 заяв про скасування заходів забезпечення адміністративного позову. Також, на розгляді перебувало 8 заяв про забезпечення доказів, а в 2015 році 26 таких заяв, що на 18 заяв у 2016 році менше (69,23 %).

По статистичних показниках про стан здійснення судочинства вбачається тенденція відносного зменшення навантаження в роботі суду. Але при зменшенні надходження матеріалів, суд не допустив погіршення роботи за основними показниками. Це відносно кількості розглянутих справ та якості їх розгляду. Стабільно високими залишаються показники розгляду позовних заяв, що перебували на розгляді у суді.

Середньомісячне навантаження на одного суддю Львівського окружного адміністративного суду у 2016 році становить 44 справи за кількістю фактично працюючих суддів 15, а кількістю   суддів за штатним розписом - 31.

Кількість справ, які розглянуті Львівським окружним адміністративним судом у 2015 році понад строки, встановлені КАС України, становить 900 справ –  27,33% від загальної кількості справ, що були розглянуті судом протягом вищезазначеного періоду (3292), що на  478 менше у порівнянні із звітним періодом минулого року (1378).

У даному звітному періоді зменшилась кількість зупинених справ (454) на 165 одиниць в порівнянні з 2015 роком (619), що становить 26,65%.

Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ можна зробити висновок, що переважна більшість справ розглядається в межах одномісячного строку. Справи, по яких судовий розгляд затягувався, здебільшого, через неодноразові відкладення. Розгляд адміністративних справ відкладався з наступних причин: у зв`язку з неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі; у зв`язку з неявкою представника; з підстав перебування судді у відрядженні, з перебуванням суддів на лікарняному, витребування документів, які мають істотне значення для вирішення справи тощо.

У звітному періоді за поданими позовними заявами до суду добровільно сплачено судового збору в сумі 20 792 271 гривень. Сума судового збору, що повернута судом становить 683 045 гривні. Звільнено від сплати судового збору на суму 237 550 гривень.

Таким чином, проведений статистичний огляд діяльності Львівського окружного адміністративного суду за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком свідчить про зменшення кількості надходження адміністративних позовів, у зв`язку з чим спостерігається тенденція до покращення оперативності розгляду адміністративних справ.

З урахуванням результатів проведеного аналізу можна стверджувати, що Львівським окружним адміністративним судом протягом 2016 року вживалися заходи щодо забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, піднесення авторитету суду та судової гілки влади загалом.