flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану обліково-статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду протягом першого півріччя 2014 року

        На  виконання Плану роботи Львівського  окружного  адміністративного суду на перше півріччя 2014 року  узагальнено стан обліково-статистичної роботи за перше півріччя 2014 року. Даний аналіз зроблено за період роботи з 01.01.2014 по 30.06.2014 року.

          З початку 2014 року у КП «ДСС» відбулось 7 оновлень діловодства  шляхом запровадження нових версій, в результаті цього працівники брали участь  у відеоконференціях, які  проводились ДП «ІСС», а також це зумовило необхідність проведення навчань з працівниками, та систематичного контролю внесення даних відповідно до проведених змін.

      У Львівському окружному адміністративному суді з метою забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності  інформації періодично проводяться  навчальні заняття з працівниками апарату суду  щодо   ведення обліково-статистичної  роботи  в судді з наданням  роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і  матеріалів та результатів їх розгляду, а також це питання систематично  розглядається на виробничих нарадах. Велика увага приділялась правильному внесенню процесуальних документів в КП «ДСС» секретарями судових засідань, а саме перенесень розгляду справ, зупинень та ін., помічниками суддів щодо правильного вибору шаблонів документів  у КП «ДСС» та внесенню даних результатів розгляду справ і матеріалів, оскільки саме від цього залежить точність і достовірність інформації в обліково-статистичних звітах та надання інформації у звіті «Про основні показники  здійснення судочинства». Систематично проводяться навчання з  спеціалістами відділу діловодства та обліку звернень громадян, спеціалістами відділу організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ стосовно первинного обліку матеріалів, та внесення інформації  в обліково-статистичні картки після завершення розгляду справ і передачі їх у відділ організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ.

            З травня  2014 року у суді  вперше почали розраховувати  автоматизовано   «Інформацію про основні показники здійснення судочинства», що передбачено КП «ДСС». При її розрахунку виникали деякі розбіжності між показниками залишків справ і матеріалів обліково-статистичного звіту 2013 року та згаданої інформації. Зазначені розбіжності були  спричинені некоректним встановленням зв’язків  між обліково-статистичними  картками та документами  по справах, Для усунення  причин розбіжностей та налагодження  коректної роботи  суд  постійно співпрацює з ДП «ІСС».  

           З метою забезпечення оперативного та якісного розгляду адміністративних справ у суді проведено аналіз показників навантаження на суддів та якість їх роботи в 2013 році, а також вивчено стан дотримання суддями строків розгляду  справ та аналіз залишків нерозглянутих справ за 2013 рік.

      У Львівському окружному адміністративному суді вимоги щодо якості формування адміністративних справ виконуються на належному рівні.

            Відділом кодифікації та статзвітності суду систематично надавалась методична допомога працівникам апарату суду (помічникам, секретарям судових засідань) щодо повноти та правильності внесення інформації в КП «ДСС», та роз'яснено порядок виконання вимог КАС України, Інструкції з діловодства  в адміністративних судах України  затвердженої  Наказом ДСА України 17.12.2013 № 174 та рішення Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду» (із змінами та доповненнями).

       З метою реалізації напрямку роботи у сфері ведення статистичного обліку процесуальної діяльності Львівського окружного адміністративного суду постійно здійснювався аналіз даних судової статистики з визначенням тенденційдинаміки основних показників судочинства; подавались статистичні звіти, таблиці, довідки щодо роботи для використання в діяльності суду та обговорення на оперативних нарадах; подавались статистині дані щодо навантаження на суддів Львівського окружного адміністративного суду.

      На   виконання   вимог  Указу  Президента  України    «Про порядок    офіційного оприлюднення   нормативно-правових   актів та   набрання   ними   чинності»   від   10.06.1997 року  №503/97 (із наступними змінами і  доповненнями) систематично вносились зміни до контрольних примірників  кодексів, своєчасно інформувалися судді, працівники апарату суду про зміни до законодавства.

      Судді Львівського окружного адміністративного суду систематично ознайомлюються з практикою Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України щодо застосування окремих приписів митного та податкового законодавства, розгляду спорів пов’язаних з прийняттям на публічну службу, її проходження та звільнення громадян з публічної служби.

   З метою формування єдиної практики розгляду адміністративних справ та однакового і правильного застосування норм матеріального та процесуального права Головою суду проводилися відповідні наради по обговоренню інформаційних листів судів вищих інстанцій. 

        На виконання вимог постанови  Кабінету  Міністрів України «Про порядок ведення  Єдиного державного  реєстру судових рішень» від 25.05.2006 р. № 740  (із наступними змінами і доповненнями),  до ЄДРСР  надсилались   копії  всіх судових  рішень  виключно  в  електронній  формі  з використанням електронного  цифрового підпису.

     Відповідальною особою за ведення Єдиного державного реєстру судових рішень систематично проводиться моніторинг надіслання процесуальних документів до ЄДРСР. На виробничих нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР.

            Підсумовуючи діяльність Львівського окружного адміністративного суду за 1-ше півріччя 2014 року, можна стверджувати про те, що обліково-статистична робота виконується на належному рівні .