flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз обліково-статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду за 2016 рік

  На виконання  вимог Державної судової адміністрації України та Плану роботи  Львівського окружного адміністративного суду на перше півріччя 2017 року проведено аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2016 рік.

Основними завданнями обліково-статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду є здійснення повного та всебічного обліку, аналізу руху та результатів розгляду адміністративних справ, формування та аналізу статистичної інформації, забезпечення об’єктивності, оперативності та цілісності інформації щодо діяльності суду.

Впродовж звітного періоду в суді постійно проводилась робота по підвищенню рівня організації обліково-статистичної роботи відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, Кодексу адміністративного судочинства України.

Обліково-статистична робота суду забезпечується за допомогою  комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого  суду" (далі – КП "ДСС"). Користувачі автоматизованої програми відповідно до наданих прав вносять до бази даних автоматизованої програми  інформацію, передбачену Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Реєстрація справ і матеріалів та первинний облік документів в суді проводиться відділом діловодства та обліку звернень громадян (канцелярією). Працівниками, відповідальними за реєстрацію справ, створюються та заповнюються первинні дані обліково-інформаційних карток, зокрема, заповнюється картка справи. Адміністративні позови, заяви, клопотання у Львівському окружному адміністративному суді реєструються у день їх надходження до адміністративного суду, автоматично розподіляються між суддями  у відповідності до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та не пізніше наступного дня передаються судді.

Здійснення статистичних спостережень щодо розгляду справ, навантаження на суддів, забезпечення збору, формування та складання статистичної інформації у Львівському окружному адміністративному суді реалізується відділом кодифікації та статзвітності.

Статистична звітність у суді ведеться відповідно до вимог Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 року №55 (у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2008 р. N 15).

Зокрема, відділом кодифікації та статзвітності формуються статистичні звіти за формою № 2-А «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», формою № 3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності», формою № 4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» та щоквартально формується статистичний звіт за формою №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах».

Слід зазначити, що відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 17.01.2014 року № 9 «Про оприлюднення звітності про стан здійснення правосуддя» всі звіти Львівського окружного адміністративного суду було оприлюднено на веб–сайті суду у складі веб-порталу судової влади України.

У суді постійно аналізується судова статистика. Особливу увагу приділяється дотриманню строків відкриття провадження, строків розгляду судових справ.

Спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності, на виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України від 02.12.2013 року № 155, щомісяця протягом календарного року здійснювалось формування та надіслання в електронному варіанті до Львівського апеляційного адміністративного суду довідки «Інформація про основні показники здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом». Показники даної інформації постійно обговорювались та аналізувались на зборах суддів.

З метою покращення якості та ефективності обліково-статистичної роботи в суді максимально автоматизовано заповнення обліково - статистичних карток справи. Щоденно спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності здійснювався моніторинг обліково - статистичних карток справи щодо внесення даних та правильності їх заповнення.

Двічі на місяць спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності проводився моніторинг стану внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та дати набрання судовими рішеннями законної сили, результати моніторингу обговорювались на зборах суддів.

На виконання вимог Вищого адміністративного суду України спеціалістами відділу двічі на місяць формувалась та подавалась до Вищого адміністративного суду України інформація щодо судових справ про оскарження рішень про звільнення осіб на підставі Закону України «Про очищення влади».

На виконання вимог Державної судової адміністрації України та Плану роботи відділу кодифікації та статзвітності з метою реалізації напрямку роботи у сфері ведення статистичного обліку процесуальної діяльності Львівського окружного адміністративного суду, двічі на рік здійснювався аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства та аналіз обліково-статистичної роботи суду.

Спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності постійно забезпечується належне ведення контрольних примірників кодексів, ознайомлення суддів та працівників апарату суду із змінами до законодавства. Контрольні примірники Конституції України, кодексів України, Закону України «Про державну службу» знаходяться в актуальному стані, зміни до них вносяться належним чином та своєчасно. Забезпечення необхідними нормативно-правовими актами здійснюється шляхом передплати періодичних видань, а також шляхом придбання видань довідкового характеру. Контроль за змінами у законодавстві проводиться за допомогою програмного комплексу нормативно-правової бази «ЛІГА ЗАКОН».

Суддям доводились до відома інформаційні листи, узагальнення судової практики Львівського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду, Верховного суду України. У відділі постійно ведеться робота по внесенню інформації по судових рішеннях Львівського окружного адміністративного суду переглянутих (скасованих,змінених) Львівським апеляційним адміністративним судом та Вищим адміністративним судом України, копії даних судових рішень формуються та зберігаються у відповідних нарядах.

В Львівському окружному адміністративному суді регулярно проводяться аналізи з ведення обліково-статистичної роботи та узагальнення судової практики в суді згідно з затвердженими планами роботи суду.

На виконання Плану роботи Львівського окружного адміністративного суду проведено аналіз судової практики щодо розгляду справ про відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у 2015 році; здійснено аналіз практики застосування Львівським окружним адміністративним судом Закону України «Про Національну поліцію» під час розгляду та вирішення адміністративних спорів про поновлення на посаді в органах МВС.

Також на виконання листа Вищого адміністративного суду України від 24.12.2015 року № 3077/11-14/15 Львівським окружним адміністративним судом здійснено узагальнення практики застосування Закону України «Про місцеві вибори».

Відповідно до листа Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.09.2016 року № 2236/16 та на виконання Плану роботи Львівського окружного адміністративного суду на друге півріччя 2016 року проведено узагальнення практики застосування положень Закону України «Про очищення влади».

Слід зазначити, що робочі місця працівників апарату суду обладнані доступом до мережі «Інтернет» програмного комплексу «ЛІГА ЗАКОН», що дає змогу застосовувати  нормативно-правову базу з останніми змінами та полегшує пошук необхідної інформації. Більшість  працівників  апарату зареєстровані у професійній мережі «Феміда», що значно покращує роботу в зв’язку з обміном досвіду та обговорення проблемних питань з працівниками інших судів.

Підсумовуючи діяльність суду за 2016 рік, слід зауважити, що обліково-статистична робота здійснюється відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. А основним джерелом отримання інформації та відповідних знань для працівників судової статистики з питань обліково-статистичної роботи є надання методичної допомоги Державною судовою адміністрацією України та Державним підприємством «Інформаційні судові системи» шляхом проведення семінарів-навчань.

Протягом 2016 року оновлювались версії  КП «ДСС», у зв`зку з чим, працівники суду брали участь у відеоконференціях, які проводились спеціалістами Державного підприємства «Інформаційні судові системи» щодо введених змін та оновлень. В червні 2016 році спеціалісти відділу кодифікації та статзвітності взяли участь в навчальному семінарі у форматі відеоконференції по роботі в КП «ДСС» - «Логістика статистичних звітів», організованих ДП «ІСС».

Отже, в цілому стан обліково – статистичної роботи в суді організовано на належному рівні у відповідності до вимог чинного законодавства України.

З огляду на вищевикладене, з метою вдосконалення та належної організації обліково-статистичної роботи, аналітичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне здійснювати заходи по підвищенню кваліфікації спеціалістів із судової статистики та працівників апарату суду, які займаються первинною реєстрацією та обліком судових справ і матеріалів, що надходять до суду, заповненням документів первинного обліку; проводити відеосемінари, семінари щодо підвищення кваліфікації спеціалістів із судової статистики, працівників апарату суду, які займаються первинним обліком справ; надавати методичні рекомендації, постійно здійснювати аналіз основних помилок, які виникають під час реєстрації вхідної кореспонденції в КП «ДСС», впроваджувати нові функціональні можливості в КП «ДСС» спрямовані на підвищення ефективності обліково-статистичної роботи в суді.