flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних судової статистики за 1 півріччя 2017 року.doc

 

Огляд даних судової статистики

про стан здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом

за перше півріччя 2017 року

 

 

У провадженні Львівського окружного адміністративного суду, з урахуванням справ і матеріалів нерозглянутих на початок звітного періоду, у першому півріччі 2017 року знаходилось 4375 справ і матеріалів, що на 10,5 % менше ніж у аналогічному періоді 2016 року та на 21,3 % менше ніж у півріччі 2015 року.

У звітний період 2017 року на розгляд суду надійшло 3237 справ і матеріалів, що на 10,5  % менше порівняно із 2016 роком та на 14,3 % менше порівняно із 2015 роком.

Тенденція зменшення кількості надходження справ і матеріалів вплинула і на кількість розгляду справ за півріччя. Так, у звітний період 2017 року розглянуто 3156 справ і матеріалів, що на 8 % менше порівняно із 2016 роком та на 22,5 % менше порівняно із 2015 роком.

Слід відмітити позитивну тенденцію зменшення кількості нерозглянутих справ та матеріалів. Зокрема, за наслідками розгляду станом на кінець звітного періоду  2017 року залишились нерозглянутими 1219 справ і матеріалів, що на 16,2 % менше порівняно із 2016 роком та на 17,8 % менше порівняно із 2015 роком.

Підсумовуючи інформацію можна констатувати, що у першому півріччі 2017 року перебувало на розгляді 4375 справ і матеріалів, з яких розглянуто 3156 справ і матеріалів, що становить 72,1 % від загальної кількості справ та матеріалів, відтак залишок становить 27,9 %.

У аналогічний звітний період 2016 року розглянуто було 70,2 % справ і матеріалів, та залишок становив 29,8 %

В першому півріччі 2015 року було розглянуто 73,3 % справ і матеріалів, тому залишок становив 26,7 %.

У таблиці № 1 наведено порівняння навантаження за перші півріччя 2015, 2016, 2017 років.

Таблиця № 1

 

 

Показник

Динаміка

Найменування

півріччя

2015

півріччя

2016

півріччя

2017

порівняно з 2016 роком

 

 

року

року

року

+ > -

1

Перебувало на розгляді справ і матеріалів

5561

4889

4375

- 514

2

Надійшло у звітному періоді справ і матеріалів

3779

3617

3237

- 380

3

Розглянуто справ і матеріалів

4077

3434

3156

- 278

4

Залишок нерозглянутих справ і матеріалів

1484

1455

1219

-236

 

Середньомісячне навантаження на суддю за січень-червень 2017 року становить 59 справ, що на 15 справ більше порівняно за аналогічним періодом 2016 року (навантаження 44 справи) та на 20 справ більше порівняно за аналогічним періодом 2015 року (навантаження 39 справи).

Порівняння середньомісячного навантаження на суддю наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2

 

 

Показник

Динаміка

Найменування

півріччя

2015

півріччя

2016

півріччя

2017

порівняно з 2016 роком

 

 

року

року

року

+ > -

1

Середньомісячна кількість справ і матеріалів, що надійшли до судді

39

44

59

+15

 

Показник середньомісячного навантаження постановлених судових рішень Львівським окружним адміністративним судом на одного суддю у першому півріччі 2017 року становить 55 справ. В аналогічному періоді 2016 року цей показник становив 42 справи та у 2015 році - 23 справи.

Порівняння середньомісячного розгляду справ і матеріалів суддею наведено у таблиці № 3.

Таблиця № 3

 

 

Показник

Динаміка

Найменування

півріччя

2015

півріччя

2016

півріччя

2017

порівняно з 2016 роком

 

 

року

року

року

+ > -

1

Середньомісячна кількість справ і матеріалів розглянутих суддею

23

42

55

+13

 

Впродовж першого півріччя 2017 року в суді перебували справи наступних категорій справ в порівнянні з минулим роком.

Таблиця № 4

№ п/п

Категорії справ

Коефіцієнт складності

Перше півріччя

2016 року

Перше півріччя

2017 року

Динаміка

порівняно з 2016 роком

+ > -

1

2

3

4

5

6

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

0,91

1

0

-1

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

0,92

26

19

-7

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів

1,02

11

11

без змін

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

1,36

10

7

-3

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

1,22

176

153

-23

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

1,22

63

34

-29

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

1,22

6

2

-4

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

1,22

34

23

-11

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

1,22

22

8

-14

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

1,43

2

0

-2

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

1,43

2

0

-2

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

1,43

0

0

0

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

0,93

0

0

0

14

біженців

1,29

7

23

+16

15

цивільного захисту; охорони праці

1,22

9

2

-7

16

охорони здоров’я

1,22

4

7

+3

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

0,75

79

82

+3

18

дорожнього руху

0,75

3

8

+5

19

транспорту та перевезення пасажирів

0,75

73

70

-3

20

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

1,22

0

0

0

21

спорів за участю органів доходів і зборів

1,22

0

0

0

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

-

5

12

+7

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

0,94

127

142

+15

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

0,94

95

87

-8

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

0,94

35

16

-19

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

0,94

55

66

+11

27

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

0,94

21

42

+21

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

0,94

4

8

+4

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

0,94

7

21

+14

30

захисту економічної конкуренції

0,94

1

1

без змін

31

державного регулювання  цін і тарифів

0,94

2

1

-1

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

0,94

4

2

-2

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

0,94

3

5

+2

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

0,94

2

2

без змін

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

0,94

0

0

0

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері:

1,65

328

267

-61

37

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

1,68

142

103

-39

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

1,45

90

100

+10

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

1,45

41

27

-14

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

1,45

0

0

0

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

1,65

93

61

-32

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

0,95

6

14

+8

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

0,95

2

10

+8

44

особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом

0,95

3

2

-1

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

1,5

905

797

-108

46

реалізації податкового контролю

1,5

99

75

-24

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

0,98

376

394

+18

48

передачі майна у податкову заставу

0,98

3

7

+4

49

застосування адміністративного арешту майна

0,98

30

42

+12

50

стягнення податкового боргу

0,81

341

341

без змін

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

1,47

423

326

-97

52

податку на прибуток підприємств

1,47

82

53

-29

53

податку з доходів фізичних осіб

1,47

50

31

-19

54

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

1,67

206

149

-57

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

1,47

7

3

-4

56

акцизного податку

1,47

21

18

-3

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

1,47

8

2

-4

58

екологічного податку

1,47

0

0

0

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

1,47

0

0

0

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

1,47

0

0

0

61

плати за користування надрами

1,47

1

1

без змін

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

1,47

0

15

+15

63

єдиного податку

1,47

3

6

+3

64

плати за землю

1,47

7

4

-3

65

збору за користування радіочастотним ресурсом

1,47

0

0

0

66

збору за спеціальне використання води

1,47

0

1

+1

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

1,47

0

0

0

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо:

1,5

2

0

-2

69

визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

1,5

0

0

0

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

1,5

0

0

0

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)

0,37

2

0

-2

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

0,87

246

91

-155

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

0,87

0

2

+2

74

спорів за участю  органів доходів і зборів

0,87

0

1

+1

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

0,87

5

6

+1

76

спорів за участю органів доходів і зборів

0,87

3

5

+2

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

0,87

2

2

без змін

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

0,87

225

62

-163

79

операцій із цінними паперами

0,87

1

0

-1

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

0,87

12

16

+4

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

1,11

271

969

+698

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

0,88

44

32

-12

83

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

1,11

195

868

+673

84

загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

1,11

6

19

+13

85

загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням

1,11

6

8

+2

86

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

1,11

11

1

-10

87

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)

1,13

169

838

+669

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

1,11

19

38

+19

89

соціального захисту дітей війни

1,11

0

0

0

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,11

0

0

0

91

соціального захисту сімей із дітьми

1,11

3

1

-2

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

1,11

12

25

+13

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

1,11

11

31

+20

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

1,11

9

26

+17

95

реалізації публічної житлової політики

1,11

2

0

-2

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

0,63

121

136

+15

97

судоустрою

0,63

11

2

-9

98

прокуратури

0,63

3

1

-2

99

адвокатури

0,63

4

1

-3

100

нотаріату

0,63

4

3

-1

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

0,63

95

124

+29

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

1,87

391

361

-30

103

прийняття громадян на публічну службу

1,87

3

4

+1

104

проходження служби

1,87

127

73

-54

105

звільнення з публічної служби

1,87

250

261

+11

106

Інші справи

-

0

0

0

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

-

2603

2961

+358

           

Із 2385 позовних заяв в першому півріччі 2017 року провадження відкрито у 1975 справах, що становить 83 % від загальної кількості позовних заяв. У аналогічний період 2016 показник відкриття провадження у справах становив 65 %, оскільки перебувало на розгляді 2142 позовні заяви, а відкрито провадження по  1397 позовних заявах.

Порівняльна тенденція вирішення питання про відкриття провадження по справах наведена у таблиці № 5

Таблиця № 5

№ п/п

наслідки вирішення питання про відкриття провадження

Півріччя

2016 року

Півріччя

2017 року

позовні заяви

%

позовні заяви

%

1

Надійшло

2142

100

2385

100

2

Відкрито провадження

1397

65

1975

83

3

Повернуто

704

33

348

15

4

Залишено без розгляду

7

0

16

0

5

Відмовлено у відкритті

34

2

46

2

           

Упродовж першого півріччя 2017 року на розгляді в суді перебувала 2961 справа, що на 13,5 % більше порівняно із аналогічним періодом 2016 року. Варта відзначити, що у звітний період до суду надійшла 31 справа за підсудністю з інших судів та 39 справ надійшли після апеляційного розгляду (на новий розгляд або на продовження розгляду).

Порівняння розгляду справ за перше півріччя 2016 та 2017 років наведено у таблиці № 6.

Таблиця № 6

 

 

Показник

Динаміка

Найменування

півріччя

2016

півріччя

2017

порівняно з 2016 роком

 

 

року

року

+ > -

1

Перебувало на розгляді справ

2603

2961

+358

2

Надійшло у звітному періоді справ

1533

2006

+473

3

Розглянуто справ

1431

1953

+522

4

Залишок нерозглянутих справ

1172

1008

-164

 

Підсумовуючи інформацію можна констатувати, що у першому півріччі 2017 року перебувало на розгляді 2961 справа, з яких розглянуто 1953 справи, що становить 66 % від загальної кількості справ, відтак залишок справ становить 34 %.

У аналогічний звітний період 2016 року було розглянуто 55 % справ та залишок становив 45 % справ.

Наслідки розгляду справи за перше півріччя 2016 та 2017 року наведено у таблиці № 7.

Таблиця № 7

№ п/п

Наслідки розгляду

Перше півріччя 2016 року

Перше півріччя 2017 року

Динаміка порівняно із 2016 року

        + > -

1

Розглянуто по суті із ухваленням постанови

1002

1646

+644

2

Закрито провадження у справі

97

104

+7

3

Залишено позов без розгляду

272

186

-86

4

Справу передано за підсудністю

60

17

-43

5

Всього

1431

1953

+522

           

Крім того, у звітному періоді розглянуто із фіксуванням судового засідання технічними засобами - 1226 справ, що на  1 % більше порівняно із 2016 роком (1213 справа), із використанням системи відеоконференцзв’язку 6 справ, що на 25 % менше порівняно із 2016 роком (8 справ).

            Слід звернути увагу, що в суді склалася тенденція зменшення залишку нерозглянутих справ. Так, на кінець першого півріччя 2017 року залишок становить 1008 справ та 211 матеріалів (всього 1219), що на 13,9 % менше порівняно із 2016 роком, в якому залишок становив 1455 справ і матеріалів ( 1172 справи та 283 матеріали).