flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз обліково–статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду за І півріччя 2017 року

Аналіз обліково–статистичної роботи

Львівського окружного адміністративного суду

за І півріччя 2017 року

 

На виконання  вимог Державної судової адміністрації України та Плану роботи  Львівського окружного адміністративного суду на друге півріччя 2017 року проведено аналіз обліково-статистичної роботи суду за І півріччя 2017 року.

Основними завданнями обліково-статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду є здійснення повного та всебічного обліку, аналізу руху та результатів розгляду адміністративних справ, формування та аналізу статистичної інформації, забезпечення об’єктивності, оперативності та цілісності інформації щодо діяльності суду.

Впродовж звітного періоду в суді постійно проводилась робота по підвищенню рівня організації обліково-статистичної роботи відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, Кодексу адміністративного судочинства України.

Обліково-статистична робота суду забезпечується за допомогою  комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого  суду" (далі – КП "ДСС"). Користувачі автоматизованої програми відповідно до наданих прав вносять до бази даних автоматизованої програми  інформацію, передбачену Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Реєстрація справ і матеріалів та первинний облік документів в суді проводиться відділом діловодства та обліку звернень громадян (канцелярією). Працівниками, відповідальними за реєстрацію справ, створюються та заповнюються первинні дані обліково-інформаційних карток, зокрема, заповнюється картка справи. Адміністративні позови, заяви, клопотання у Львівському окружному адміністративному суді реєструються у день їх надходження до адміністративного суду, автоматично розподіляються між суддями  у відповідності до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та не пізніше наступного дня передаються судді.

Здійснення статистичних спостережень щодо розгляду справ, навантаження на суддів, забезпечення збору, формування та складання статистичної інформації у Львівському окружному адміністративному суді реалізується відділом кодифікації та статзвітності.

Статистична звітність у суді ведеться відповідно до вимог Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 року №55 (із змінами).

Зокрема, відділом кодифікації та статзвітності формуються та подаються у Державну судову адміністрацію України статистичні звіти за формою № 2-А «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», формою № 3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності», формою № 4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» тащоквартально формується статистичний звіт за формою №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах».

Відповідно до наказу ДСА України від 09.03.2017 року «Про затвердження форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами» затверджено нову форму звіту № 1-оас «Звіт окружних адміністративних судів про розгляд судових справ». Відтак, на виконання даного наказу спеціалістами відділу було сформовано та подано до Державної судової адміністрації України статистичний звіт за формою № 1-оас «Звіт окружних адміністративних судів про розгляд судових справ» за  І квартал 2017 року, за 1 півріччя 2017 року.

Спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності, на виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України від 02.12.2013 року № 155, щомісяця протягом календарного року здійснюється формування та надіслання в електронному варіанті до Львівського апеляційного адміністративного суду довідки «Інформація про основні показники здійснення судочинства Львівським окружним адміністративним судом». Показники даної інформації обговорювались та аналізувались на зборах суддів.

Слід зазначити, що за допомогою вбудованого генератора статистичних звітів в КП «ДСС», автоматично рахуються всі статистичні звіти суду та отримується необхідна обліково-статистична інформація, а для отримання необхідної інформації використовуються створені фільтри в КП «ДСС».

Згідно з наказом Державної судової адміністрації України від 17.01.2014 року № 9 «Про оприлюднення звітності про стан здійснення правосуддя» всі звіти Львівського окружного адміністративного суду було оприлюднено на веб–сайті суду у складі веб-порталу судової влади України.

З метою покращення якості та ефективності обліково-статистичної роботи в суді максимально автоматизовано заповнення обліково - статистичних карток справи. Щоденно спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності здійснюється моніторинг обліково – статистичних карток справищодо внесення даних та правильності їх заповнення. Так, при  виявленні недоліків спеціалістами відділу надавались методичні рекомендації помічникам суддів та секретарям судових засідань щодо правильності заповнення обліково – статистичних карток.

Щотижня спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності проводиться моніторинг стану внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та дати набрання судовими рішеннями законної сили, результати моніторингудоводились до відома суддів та помічників суддів, а такожобговорювались на зборах суддів.

На виконання вимог Вищого адміністративного суду України спеціалістами відділу двічі на місяць формувалась та подавалась до Вищого адміністративного суду України інформація щодо судових справ про оскарження рішень про звільнення осіб на підставі Закону України «Про очищення влади».

На виконання вимог Державної судової адміністрації України та Плану роботи відділу кодифікації та статзвітності з метою реалізації напрямку роботи у сфері ведення статистичного обліку процесуальної діяльності Львівського окружного адміністративного суду, у січні 2017 року здійснено аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій та динаміки основних показників судочинства та аналіз обліково-статистичної роботи суду.

Спеціалістами відділу кодифікації та статзвітності постійно забезпечується належне ведення контрольних примірників кодексів, ознайомлення суддів та працівників апарату суду із змінами до законодавства. Контрольні примірники Конституції України, кодексів України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» знаходяться в актуальному стані, зміни до них вносяться належним чином та своєчасно. Забезпечення необхідними нормативно-правовими актами здійснюється шляхом передплати періодичних видань, а також шляхом придбання видань довідкового характеру. Контроль за змінами у законодавстві проводиться за допомогою програмного комплексу нормативно-правової бази «ЛІГА ЗАКОН».

Суддям доводяться до відома інформаційні листи, узагальнення судової практики Львівського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду, Верховного суду України.

У відділі постійно ведеться робота по внесенню інформації по судових рішеннях Львівського окружного адміністративного суду переглянутих (скасованих,змінених) Львівським апеляційним адміністративним судом та Вищим адміністративним судом України, копії даних судових рішень формуються та зберігаються у відповідних нарядах.

В Львівському окружному адміністративному суді постійно проводяться аналізи з ведення обліково-статистичної роботи та узагальнення судової практики згідно з затвердженими планами роботи суду.

На підставі інформації наданої ДП «ІСС» та за розпорядженням керівника апарату спеціалістами відділу у травні та червні 2017 року формувались аналітичні довідки про надсилання до ЄДРСР електронний копій рішень та внесення по цих рішеннях інформації про дату набрання законної сили, які в подальшому обговорювались та аналізувались на зборах суддів.

Також, на виконання Плану роботи Львівського окружного адміністративного судуздійснено аналіз навантаження на суддів та якість їх роботи за 2016 рік; вивчено стан дотримання суддями строків розгляду справ та аналіз залишків нерозглянутих справ за 2016 рік; проведено аналіз причин скасування постанов суддів Львівського окружного адміністративного суду за 2016 рік.

Згідно з Планом роботи Львівського окружного адміністративного суду (Аналітична робота) спеціалістами відділу на вимогу суддів надавалась статистична інформація для проведення узагальнень/аналізів підстав скасування ухвал про закриття провадження у справах та відмови у відкритті провадження у справах за 2016 рік; ухвал про залишення позовної заяви без розгляду за 2016 рік, справ за зверненнями прокурорів за 2016 рік.

На виконання листа Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.02.2016 року № 290/117 Львівським окружним адміністративним судом проведено узагальнення за підсумками діяльності Львівського окружного адміністративного суду в 2016 році.

Слід зазначити, що робочі місця працівників апарату суду обладнані доступом до мережі «Інтернет» програмного комплексу «ЛІГА ЗАКОН», що дає змогу застосовувати  нормативно-правову базу з останніми змінами та полегшує пошук необхідної інформації.Більшість  працівників  апарату зареєстрованіу професійній мережі «Феміда», що значно покращує роботу в зв’язку з обміном досвіду та обговорення проблемних питань з працівниками інших судів.

Протягом  І півріччя 2017 року оновлювались версії  КП «ДСС», у зв`язку з чим, працівники суду брали участь у відеоконференціях, які проводились спеціалістами Державного підприємства «Інформаційні судові системи» щодо введених змін та оновлень. Так, в березні 2017 року спеціалісти відділу кодифікації та статзвітності взяли участь в навчальному семінарі в режимі відеоконференцзв’язку щодо ознайомлення з особливостями побудови нових статистичних звітів у  КП «ДСС», зокрема, побудови нового статистичного звіту № 1-оас «Звіт окружних адміністративних судів про розгляд судових справ», організованих ДП «ІСС» спільно з Державною судовою адміністрацією України.

Слід зазначити, що в суді значна увага приділяється нарадам керівників структурних підрозділів суду з керівником апарату суду за участю керівництва суду. На таких нарадах обговорюються поточні проблеми суду, обговорюються тижневі плани роботи відділів.

Що стосується інформаційного забезпечення Львівського окружного адміністративного суду, то корисна інформація розміщена на інформаційних стендах у холі суду та на сайті суду, за електронною адресою http://www.lvoas.gov.ua.

Підсумовуючи діяльність суду за І півріччя 2017 року, слід зауважити що в цілому стан обліково – статистичної роботи в суді організовано на належному рівні у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відтак, з огляду на вищевикладене та з метою вдосконалення та належної організації обліково-статистичної роботи, аналітичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне здійснювати заходи по підвищенню кваліфікації спеціалістів із судової статистики та працівників апарату суду, які займаються первинною реєстрацією та обліком судових справ і матеріалів (проводити семінари/відеосемінари, щодо підвищення кваліфікації спеціалістів, надавати методичні рекомендації, постійно здійснювати аналіз основних помилок, які виникають під час реєстрації вхідної кореспонденції в КП «ДСС»); впроваджувати нові функціональні можливості в КП «ДСС» спрямовані на підвищення ефективності обліково- статистичної роботи в суді.