flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План забезпечення безперервної діяльності суду

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

ПЛАН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 

м. ЛЬВІВ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

 

Затверджено: 

Наказ Голови суду 

«01» липня 2019 року № 47-ОД

 

 

 

ПЛАН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 

Розділ 1. Загальні положення із забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій

Львівський окружний адміністративний суд (ЛОАС) – суд адміністративної юрисдикції, який вирішує адміністративні спори як суд першої інстанції.

Юрисдикція ЛОАС поширюється на територію м. Львова та Львівської області.

Львівський окружний адміністративний суд розташований у Залізничному районі міста Львова по вул. Чоловського, 2. Функціонує з 2008 року.

Приміщення ЛОАС розташовані у п’ятиповерховій цегляній будівлі з перекриттями залізобетонних плит, в якій займає приміщення першого, третього та п’ятого поверхів загальною площею 3803,79 кв. м, у т.ч. 1-й поверх 1387,99 кв. м, 3-й поверх 1018,5 кв. м,      5-й поверх 649,6 кв. м, антресоль 242,1 кв. м, підвал 505,6 кв. м.

В будівлі також розміщені Галицький районний суд м. Львова (2-й поверх), Сихівський районний суд м. Львова (4, 5-й поверхи) та Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України (3-й поверх).

В суді є:

Загальна чисельність працівників суду складає 149 чол.

Енергопостачання ЛОАС здійснюється від міської енергосистеми, підземними кабелями до елементів об’єкту.

Водопостачання централізоване. Теплопостачання здійснюється від будинкової газової котельні, розташованій у Сихівському районному суді м. Львова.

Під’їзд до Львівського окружного адміністративного суду здійснюються з вулиці Чоловського по вулицях Шараневича та Стороженка.

План забезпечення безперервної діяльності суду – це процес планування дій на випадок надзвичайної ситуації, який надає можливість продовжувати виконання своїх основних функцій у випадку порушення звичайного режиму роботи суду. Основними завданнями плану є забезпечення життя та здоров’я працівників та відвідувачів суду, мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації їх наслідків.

Кожен працівник суду повинен бути готовим до дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації під час перебування на роботі. Важливим аспектом цієї відповідальності є розуміння того, які саме дії мають відбуватись під час порушення звичайного режиму роботи суду.

Координація діяльності сил і засобів, які залучаються до виконання завдань, пов’язаних з безпекою працівників та відвідувачів суду, забезпеченням їх життєдіяльності під час надзвичайної ситуації, покладається на керівника апарату суду.

План вводиться в дію головою суду, керівником апарату суду або заступником керівника апарату суду.

Підставами для введення Плану в дію є виникнення в приміщенні суду наступних надзвичайних подій або ситуацій:

 

КОМПЛЕКТИ НЕОБХІДНИХ РЕЧЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИВЕЗЕННЮ

 

Необхідно передбачити портативне сховище для зберігання важливих документів і матеріалів, необхідних для функціонування суду у резервному приміщенні. У цьому сховищі необхідно зберігати наступні матеріали:

 1. резервна копія бази даних Документообігу суду;
 2. резервний комплект техніки (ноутбук, портативний технічний засіб фіксування судового процесу, принтер, USB – накопичувач);
 3. дублікат гербової печатки установи з номером, використання якої регламентовано відповідним положенням установи;
 4. штампи установи (додатковий комплект);
 5. чисті компакт-диски;
 6. канцелярське приладдя (офісний папір, ручки, конверти, тощо), марки та конверти;
 7. подовжувальні кабелі, мережеві фільтри;
 8. пакувальні мішки для речових доказів для суддів, що розглядають кримінальні провадження;
 9. символи судової влади (герб, прапор, мантії, нагрудні знаки судді).

 

РЕЗЕРВНЕ РОБОЧЕ ПРИМІЩЕННЯ

 

Керівник апарату суду або уповноважена ним особа відповідає за забезпечення резервним робочим приміщенням суду, облаштованим необхідними засобами телекомунікаційного обладнання: факсимільним та телефонним зв’язком, електронною поштою, відповідним програмним забезпеченням, обладнанням для забезпечення відеоконференцзв’язком тощо.

Визначаючи приміщення, необхідно врахувати такі вимоги:

 1. Велика кімната, придатна для проведення судових засідань.
 2. Столи і стільці для сидіння.
 3. Великий стіл для розміщення судді (колегії суддів).
 4. Наявність точки доступу до Інтернету.
 5. Не менше трьох кімнат з облаштованими робочими місцями (робочі кабінети) для судді(-ів) та апарату суду.
 6. Санітарні вузли для відвідувачів і персоналу.
 7. Доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями.
 8. Наявність охорони.

 

ПОРТАТИВНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

Комплект портативного комп’ютерного обладнання призначений для використання у резервному робочому приміщенні. Зазначений комплект повинен забезпечувати можливість здійснення фіксування судових засідань за допомогою відео - та (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому законодавством. Склад комплекту портативного комп’ютерного обладнання визначається Державною судовою адміністрацію України.

 

Розділ 2. Мета, припущення і процес реалізації плану забезпечення безперервної діяльності суду у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

 

План забезпечення безперервної діяльності у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій – це не документ, який передбачає реагування на якийсь конкретний вид порушення звичайного режиму роботи. Він визначає гнучку і придатну для адаптації основу для забезпечення ефективного реагування на широке коло різних видів порушень. У цьому плані основна увага приділяється не причині порушення звичайного режиму роботи, а заходам, яких треба вжити для того, щоб продовжувати роботу суду і в умовах порушення звичайного режиму роботи.

Цей план має наступні цілі:

Цей план базується на наступних припущеннях:

Цей план призначений для застосування у суді, включаючи всі приміщення суду. План стосується всіх людей, які працюють або перебувають у цих приміщеннях. Під час надзвичайної ситуації у суду може не бути достатніх ресурсів для продовження роботи у звичайному режимі. У такій ситуації у суді буде потрібно обмежити діяльність тими функціями, які вважаються основними з точки зору забезпечення їх виконання.

Зразок оформлення переліку справ суду, які підлягають першочерговому розгляду, міститься у Додатку 1.

Інструкції щодо надання послуг в умовах зміненого режиму роботи наведені у   Додатку 2.

Процедури, передбачені цим планом, спрямовані на забезпечення його належної реалізації і зменшення впливу стресових подій, які можуть перешкоджати роботі і прийняттю критично важливих рішень. Ці процедури визначають, хто несе відповідальність за конкретні рішення і дії у різні моменти процесу реалізації плану. Необхідно якомога ретельніше дотримуватись визначеного процесу реалізації, але зміни у ситуації можуть обумовити потребу у скороченні або якійсь іншій адаптації окремих процедур.

 

Реалізація плану забезпечення безперервної діяльності суду у випадку виникнення надзвичайних ситуацій  складається з наступних етапів:

 

Етап I: Введення плану в дію

Етап II: Оголошення тривоги і оповіщення

Етап III: Зміни у роботі під час надзвичайної ситуації

Етап IV: Відновлення звичайного режиму роботи

 

ЕТАП 1. Введення плану в дію.

 

У цьому розділі визначаються особи, які відповідають за прийняття рішень, а також ті види даних і критерії, які будуть використовуватися для приведення плану в дію.

 

Особами, що відповідають за прийняття рішень у суді, є:

Контактні дані осіб, відповідальних за прийняття рішень наведені в Додатку 3 до цього Плану.

Особи, що відповідають за прийняття рішень, повинні здійснити оцінку впливу надзвичайної події і факторів ризику, використовуючи для цього Анкету з оцінювання, що міститься у Додатку 4. Вони мають визначити можливість продовження звичайного режиму роботи або необхідність скорочення роботи чи закриття будівлі суду.

Якщо результати оцінки свідчать про те, що нормальний режим роботи може бути відновлений протягом однієї години, тоді суд продовжує свою роботу. Керівник апарату (або особа, що виконує його обов’язки), повинні якнайшвидше поінформувати ДСАУ та відповідні служби (ДСНС, поліція, медичні заклади та інші) про надзвичайну подію.

Якщо результати оцінки показують, що для відновлення роботи буде потрібно більше однієї години, або що для цього буде потрібно закрити будівлю суду, необхідно негайно поінформувати  Державну судову адміністрацію України та відповідні служби про характер надзвичайної події.

 

План складається з 4-х рівнів небезпеки, а саме:

Рівень небезпеки

Заходи, які належить прийняти

1

скорочений режим роботи суду

2

затримка з відкриттям і початком роботи суду

3

закриття будівлі суду

4

переїзд у резервне робоче приміщення

 

Для оголошення кожного рівня небезпеки визначаються наступні критерії:

 

 

ЕТАП 2. Оголошення тривоги і оповіщення.

 

Необхідно якомога швидше і точніше поінформувати працівників і осіб, які перебувають в суді, про ситуацію у приміщенні суду шляхом розповсюдження повідомлення наступного змісту:

Ефективні комунікації є основоположним елементом координованого реагування. Необхідно забезпечити надання точної, своєчасної і узгодженої інформації широкому колу зацікавлених сторін. Перелік відповідальних осіб та контактних даних міститься у додатку 5.

Відповідальною особою за ведення переліку контактних даних керівного персоналу є начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Максимців Г.І. Працівники апарату суду повинні інформувати відповідальну особу про будь-які зміни у цих даних.

Конкретний зміст повідомлення залежить від оголошеного рівня небезпеки. Для працівників, зацікавлених сторін і широкої громадськості передбачені різні тексти повідомлень. Зразки повідомлень наведені у додатку 6.

Після оголошення тривоги у суді (конкретному приміщенні суду) керівник апарату/заступник керівника апарату суду інформує відповідні служби і ЗМІ про поточну ситуацію. Керівник апарату/заступник керівника апарату суду відповідають за ведення переліку контактних номерів відповідних служб і ЗМІ.

У разі оголошення тривоги - в залежності від територіального поширення  (загальнодержавний, регіональний, місцевий, об’єктний), інформування відповідних служб і ЗМІ є компетенцією Державної судової адміністрації України чи територіального управління ДСА України.

Веб-сайт суду https://adm.lv.court.gov.ua використовується в якості засобу комунікації з працівниками і зовнішніми користувачами.

 

ЕТАП 3. Зміни у роботі суду.

 

У випадку оголошення відповідного рівня небезпеки у роботі суду запроваджуються наступні зміни:

 

Рівень небезпеки 1

 

Скорочений режим роботи суду

доступ до суду

будівля суду відкрита для громадян – звичайний графік роботи

послуги

звичайні умови надання послуг, але тривалість надання певних послуг може бути відкоригована

 

 

Рівень небезпеки 2

 

Затримка з відкриттям і початком роботи

доступ до суду

будівля суду відкрита для громадян – змінений графік роботи

послуги

тільки основні функції

 

 

Рівень небезпеки 3

 

Закриття суду

доступ до суду

суд закритий

послуги

основні функції, але вони надаються судом, з яким існує домовленість про спільне використання приміщення/майна

 

Рівень небезпеки 4

Переїзд до резервного робочого приміщення

доступ до суду

обмежений

послуги

Обмежені виконанням тільки основних функцій. Використання факсимільного, телефонного, відеоконференцзв’язку.

Робота суду з надання послуг обмежується або скорочується

 

Під час приведення цього плану в дію може використовуватись телекомунікаційне і електронне обладнання, якщо воно є в наявності. У приміщенні суду повинно бути портативне комп’ютерне обладнання для проведення виїзних засідань суду. Під час переїзду у резервне робоче приміщення використовується це обладнання. Працівники тих приміщень суду, які не мають портативного комп’ютерного обладнання, повинні звернутись до ДСАУ /ТУ ДСАУ і організувати доставку цього обладнання до резервного робочого приміщення.

 

ЕТАП 4. Відновлення звичайного режиму роботи.

 

Керівник апарату суду або особа, яка його заміщує, проведуть повну оцінку наявних ресурсів для відновлення звичайного режиму роботи.

Після проведення оцінки стану надзвичайної ситуації і консультацій з головою суду, інформація про відновлення роботи суду поширюється серед працівників, зацікавлених сторін і громадськості.

Керівник апарату/заступник керівника апарату, за погодженням з головою суду визначають у робочому порядку перелік невиконаних робіт, і встановлюють пріоритетність їх виконання.

Після відновлення нормального режиму роботи керівник структурного підрозділу суду повинен заповнити Форму для аналізу ситуації після надзвичайної події, яка міститься у додатку 7, і надати її керівнику апарату суду/заступнику керівника апарату суду для розгляду протягом 5-ти робочих днів після відновлення роботи.

У разі пошкодження документів суду під час надзвичайної події відповідальні особи заповнюють додаток 8.

 

Ведення і оновлення плану.

 

Проведення тестів і тренувальних вправ робить цей план дієвим, актуальним, зрозумілим і придатним для застосування. Це також забезпечує можливість уточнення і оновлення плану.

Головна мета навчання полягає у забезпеченні підготовки користувачів плану і оцінці його ефективності. Найбільш важливими результатами такого навчання є кращий рівень знання і розуміння цього плану, виявлення прогалин, слабких сторін і можливостей для покращення. Тестування цього плану має проводитись у максимально можливому обсязі – настільки, наскільки це дозволятиме наявний бюджет і час.

Під час робочої наради керівник апарату/заступник керівника апарату ознайомлюються з планом, своїми функціями і обов’язками. Крім того, велику увагу приділяється питанням координації і призначенню відповідальних осіб.

Участь у такій нараді – це мінімальна вимога щодо навчання. Інші методи навчання – такі як учбово-тренувальні вправи, штабні навчання і повномасштабні навчання – мають застосовуватись з урахування таких факторів як логістика і час.

Ведення переліків контактних даних, що містяться у додатках до цього плану, має забезпечуватись наступним чином:

 

Переліки контактних даних

Відповідальні за ведення

судді

начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Максимців Г.І.

персонал

начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Максимців Г.І.

відповідні служби

керівник апарату суду Томашівський О.Г.

ЗМІ

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та пресою Ємельянова С.В.

 

Щорічний перегляд плану проводитимуть наступні особи:

 

Розділ 3. Порядок дій у випадку пошкодження документів суду.

 

Необхідно спробувати висушити документи у природний спосіб, якщо розпочати цей процес протягом кількох днів після надзвичайної ситуації, коли на них ще не почала з’являтись пліснява. Якщо у приміщенні, де зберігаються документи, прохолодно, пліснява може не з’являтись довше. Сушіння природним способом може призвести до зміни форми предметів. Цей спосіб не слід використовувати для документів, виготовлених з використанням водорозчинних чорнил.

Для сушіння документів природним способом необхідно мати велике приміщення з доброю системою вентиляції і температурою нижче 21ºC. Вентиляцію можна створити примусово, встановивши вентилятори і розчинивши вікна. Під час сушіння також можна використовувати вологопоглинаючі засоби для зменшення відносної вологості.

Під час прибирання рекомендується надягати одноразові (латексні) рукавички. Також рекомендується використовувати респіратор, особливо тоді, коли є імовірність присутності плісняви.

 

Судові справи, книги і журнали обліку (далі - Документи):

 

Папки-зшивачі і папери

 

Картотеки

 

Компакт-диски

 

Граничні значення кількості пошкоджених документів для відновлення

Наведені нижче граничні значення є орієнтовними. У разі пошкодження документів і незалежно від кількості пошкоджених ящиків з документами, необхідно визначити відповідального працівника суду, який буде визначитись з оптимальним планом їх відновлення.

 

Документи, пошкоджені водою, у кількості:

 

1 – 3 ящики

 

Після відповідного навчання і за наявності необхідних витратних матеріалів, кожен суд має бути здатним відновити до 3 (включно) ящиків з намоклими документами на місці події.

 

4 – 25 ящиків

 

Якщо пошкодження зазнали 4 – 25 ящиків з документами, на місце події прибудуть працівники відповідного відділу. За можливості документи будуть відновлені на місці події. Якщо це виявиться недоцільним, необхідно заздалегідь  передбачити в  яке приміщення суду вони будуть перевезені  для відновлення.

 

Більше 26 ящиків

 

У тих випадках, коли суд зазнає значних пошкоджень і постраждає велика кількість документів, може виникнути потреба у залученні спеціалізованої установи з відновлення.

 

Документи, постраждалі під час пожежі

 

У випадку пожежі постраждалі документи потребуватимуть професійного відновлення. У такій ситуації необхідно звертатись до спеціалізованої установи. Для того, щоб відповідним чином організувати цей процес необхідно визначити  конкретного відповідального за це  працівника суду.

 

Розділ 4. Додатки, що містять вказівки і перелік конкретних дій, які необхідно виконати у процесі реалізації Плану забезпечення безперервної діяльності суду в умовах надзвичайних ситуацій.

 

ПОЖЕЖА

 

Наказом від 18.02.2019 № 14-ОД «Про розробку та затвердження Інструкцій з питань пожежної безпеки у Львівському окружному адміністративному суді» затверджено Інструкцію про встановлення протипожежного режиму у Львівському окружному адміністративному суді та Інструкцію про заходи пожежної безпеки у Львівському окружному адміністративному суді.

Наказом від 04.04.2019 № 26-ОД відповідальним за пожежну безпеку в Львівському окружному адміністративному суді призначено провідного інженера з охорони праці Саноцького Ю.Л.

На підставі цього наказу визначено також коло осіб, відповідальних за дотримання Інструкції про встановлення протипожежного режиму у Львівському окружному адміністративному суді та Інструкції про заходи пожежної безпеки у Львівському окружному адміністративному суді на поверхах, у службових кабінетах, залах судових засідань та допоміжних приміщеннях суду.

На випадок пожежі розроблено Плани евакуації з приміщень першого/третього/п’ятого поверху Львівського окружного адміністративного суду по вул. Чоловського, 2 в м. Львові, погоджені заступником начальника РВ ГУ ДСНС України у Львівській області 17.10.2018, затверджені головою Львівського окружного адміністративного суду 18.10.2018, які розміщені на стінах в коридах на першому/третьому/п’ятому поверсі суду.

Місце розташування посту системи аварійної пожежної сигналізації знаходиться на кожному (першому/третьому/п’ятому) поверсі поряд з Планами евакуації.

В приміщенні Львівського окружного адміністративного суду наявні два евакуаційні виходи, які позначені на Планах евакуації з приміщень першого/третього/п’ятого поверху суду, у зв’язку з цим необхідно заздалегідь визначити аварійних виходи поблизу від кожного приміщення, де виконують роботу працівники суду, та ознайомитися з процедурами евакуації, які діють у приміщенні суду.

 

ЯКЩО ВИЯВЛЕНО ВОГОНЬ АБО ДИМ необхідно:

 1. Негайно зателефонувати за номером 101, ввести у дію систему аварійної пожежної сигналізації на найближчому пості.
 2. Застосувати вогнегасник.
 3. Повідомити про пожежу працівників суду та інших присутніх у суді.
 4. Зачинити якомога більше дверей, які відділяють Вас від вогню.
 5. Залишити приміщення суду і йти до визначеного пункту збору (площадка на розі вул. Стороженка, 12 (Електрон) та вул. Щекавицької), а потім чекати подальших інструкцій від представників аварійних служб, які обслуговують приміщення суду.
 6. Не користуватися ліфтом.
 7. Не намагатися знову зайти до будівлі.
 8. Не перешкоджати проходу працівників пожежно-рятувальних підрозділів з обладнанням.
 9. Звільнити під’їзні шляхи біля приміщення суду від власних автомобілів для безперешкодного проїзду машин рятувальних служб.
 10. Заходити до будинку тільки після того, як представник пожежно-рятувального підрозділу дозволить повернутися до приміщення суду.

ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЬ ЗАБЛОКОВАНИМИ В КІМНАТІ необхідно:

 1. Прилаштувати яку-небудь тканину навколо дверей або під ними для того, щоб завадити потраплянню диму до кімнати.
 2. Зателефонувати за номерами 101 та (032) 261-38-63 (пост охорони) і вкажіть Ваше місцезнаходження. У разі необхідності подайте сигнал з вікна, але У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ не розбивайте скло, якщо це не є конче необхідним, оскільки дим може потрапити ззовні всередину з потоком повітря.

ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЬ У ЗАДИМЛЕНОМУ ПРИМІЩЕННІ необхідно:

 1. Опуститися навколішки і затамувати подих якнайдовше. Перейти на поверхневе дихання, використовуючи блузку, сорочку або жакет в якості фільтра.
 2. За можливості піднести до обличчя мокру тканину.

 

ЕВАКУАЦІЯ

 

БУТИ ГОТОВИМИ та НЕ ВТРАЧАТИ ПИЛЬНІСТЬ:

 1. У випадку спрацювання пожежної сигналізації, повідомлення про замінування або у зв’язку з виникненням інших небезпечних ситуацій, може виникнути потреба в проведенні повної або часткової евакуації людей з приміщення суду.
 2. Заздалегідь необхідно визначити принаймні два аварійних виходи поблизу Вашого робочого місця.
 3. У разі оголошення наказу про повну евакуацію буде приведена в дію система аварійної пожежної сигналізації для того, щоб оповістити всіх присутніх у приміщенні суду, після чого починає проводитись екстрена евакуація у встановленому порядку.
 4. Якщо оголошується часткова евакуація, тоді керівництво суду, працівники апарату суду і відповідальні за безпеку на кожному поверсі повідомлять про це присутніх у приміщенні суду.

НЕ СТАВИТИСЯ ДО ЕВАКУАЦІЇ ЯК ДО ЗАЙВОГО І БЕЗГЛУЗДОГО КЛОПОТУ

Дотримуватися вказівок, наданих представниками пожежно-рятувальних підрозділів

ПІСЛЯ ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ СИСТЕМИ АВАРІЙНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ необхідно:

 1. Припинити робити те, що Ви робили.
 2. Якщо дозволяє час, зайнятися збереженням важливої інформації і цінного майна, перш ніж покинути кабінет.
 3. Якщо в цей час відбувається прийом відвідувачів, попросити їх залишатись з вами під час евакуації та здійснити заходи з їх евакуації.
 4. Пройти до найближчого виходу, не користуючись ліфтом.
 5. Вийти з приміщення суду і йти до визначеного пункту збору (площадка на розі вул. Стороженка, 12 (Електрон) та вул. Щекавицької), а потім чекати подальших інструкцій від представників пожежно-рятувальних підрозділів.
 6. Не намагатися знову зайти до приміщення суду.

 

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 

Якщо працівник суду або хтось із відвідувачів суду потребує невідкладної медичної допомоги необхідно:

Аптечка знаходиться у старшого судового розпорядника Печеного С.М.

 

АВАРІЙНА ЗУПИНКА ЛІФТА З ЛЮДЬМИ

 

Якщо ви застрягли в ліфті під час його аварійної зупинки:

 

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРІЇ

 

У випадку аварійного відключення електроенергії:

 

ЗЕМЛЕТРУС

 

Під час потужного поштовху:

 

ОТРУЙНІ ГАЗИ

 

Поява отруйних газів може бути обумовлена різними причинами:

 1. Якщо Ви відчуваєте якісь незвичайні запахи, негайно повідомте про це керівника апарату суду та пост охорони за телефонами 261-38-70, 261-38-63. Також зверніться до керівника відповідного структурного підрозділу.
 2. Керівник відповідного структурного підрозділу терміново сповіщає відповідні аварійні служби за телефонами 101, (032) 292-61-05 (ДСНС), 104, (032) 259-11-01 (аварійна служба газу), 15-51, (032) 276-20-50, 253-68-16 (Львівводоканал).

Отруйні гази можуть не мати запаху!

 1. Якщо з’являється інформація, що працівники відчувають головний біль, нудоту, запаморочення, печіння в очах або гострі алергічні реакції, негайно залиште це приміщення і повідомте Вашого керівника.
 2. Якщо ситуація стає загрозливою для життя, приведіть у дію систему пожежної сигналізації на найближчому посту для того, щоб оповістити інших людей, присутніх у будівлі, повідомте про ситуацію Державну службу з надзвичайних ситуацій за телефоном 101, (032) 292-61-05, залиште приміщення.
 3. Якщо така ситуація виникне на вулиці, рухайтесь проти вітру (у жодному випадку не за вітром), щоб уникнути отруєння токсичними газами та випарами.

 

ОЗБРОЄНИЙ НАПАД

 

Якщо Ви чуєте звуки, схожі на постріли або хлопки, не намагайтесь з’ясувати, що відбувається.

З міркувань власної безпеки вважайте, що це постріли і виконуйте описані нижче процедури:

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ АКТИВНОГО СТРІЛЬЦЯ:

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН

 

Почувши оголошення та оцінивши ситуацію, рекомендується використовувати наступні способи самозахисту:

 

БІЖИ

Почувши повідомлення, судді, працівники апарату суду та присутні громадяни повинні якнайшвидше почати рухатись до найближчого виходу – за умови, що це безпечно – і спробувати залишити приміщення суду. Якщо існує доступний шлях втечі, спробуйте покинути приміщення.  Обов’язково дотримуйтесь наступних правил:

 

ХОВАЙСЯ

У разі, якщо неможливо безпечно залишити приміщення після оголошення повідомлення, судді, працівники апарату суду та присутні громадяни повинні перейти до найближчого кабінету, канцелярії, конференц-зали, нарадчої кімнати або зали судових засідань.

Якщо евакуація є неможливою, знайдіть безпечний сховок, в якому озброєний нападник може Вас не знайти.

Ваш сховок повинен відповідати наступним вимогам:

Діставшись місця сховку, зробіть наступне:

Якщо залишити будинок або сховатись неможливо:

 

ЧИНИ ОПІР

 

В якості останнього засобу та лише в разі наявності безпосередньої загрози Вашому життю, спробуйте чинити опір та/або знешкодити особу, яка створює активну кримінальну загрозу, дотримуючись наступних правил:

 

МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ І ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

 

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ:

 

ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ:

 

НАСИЛЬСТВО НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

 

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ АБО ЖЕРТВОЮ НАСИЛЬСТВА НА РОБОТІ:

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ

 

ПОВОДЖЕННЯ З ЛЮДИНОЮ, СХИЛЬНОЮ АБО ПОТЕНЦІЙНО СХИЛЬНОЮ ДО НАСИЛЬСТВА:

 1. Спробуйте заспокоїти цю особу або розрядити ситуацію.
 2. З розумінням поставтеся до почуттів людини та запитайте її, чому вона відчуває злість.
 3. Поважайте її особистий простір.
 4. Не дивіться на людину пильним або довгим поглядом, оскільки це може бути сприйняте як виклик.
 5. Не робіть різких рухів, оскільки це може бути сприйняте як загроза.
 6. Якщо манера поведінки людини не змінюється, припиніть розмову.
 7. Скажіть людині, що Ви залишаєте своє робоче місце або попросіть його/її піти.
 8. Якщо ситуація продовжується, негайно повідомте Вашого керівника або зверніться по допомогу до колеги.

 

ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ І ЛИСТИ ПОГРОЗЛИВОГО АБО ХУЛІГАНСЬКОГО ЗМІСТУ

 

Негайні дії… Запишіть дату, час і інші деталі дзвінка відповідно до контрольного переліку запитань щодо «телефонного тероризму».

Якщо у Вашому телефоні є функція відображення номеру абонента, запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок.

 

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК ЗАГРОЗИ

 

Запишіть точні слова людини, яка телефонувала. Запишіть точний час дзвінка. Запишіть номер телефону, на який надійшов дзвінок.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ ЗАГРОЗИ ЗАКЛАДАННЯ БОМБИ:

 

Коли бомба може розірватись?

Якого типу бомба?

Як виглядає бомба?

Що приведе до вибуху бомби?

Ви заклали бомбу – чому ви це зробили?

Ваша адреса?

Як вас звуть?

 

 

Стать особи, що телефонувала:  Чоловік ___ Жінка ___ Не зрозуміло __  Імовірний вік особи, що телефонувала: ______

 

 

ГОЛОС ОСОБИ, ЩО ТЕЛЕФОНУВАЛА:

Обведіть колом потрібне слово

 

Спокійний

Звичайний

Тріскучий голос

Злий

Носовий

Замаскований

Збуджений

Говорить з заїканням

Чіткий

Повільний

Шепелявий

Акцент (який?)

Швидкий

Деренчливий

Нерозбірливий

Тихий

Глибокий

Шепіт

Голосний

Різкий

Знайомий (на чий голос схожий?)

Сміх

Відкашлюється

Викривлений/оцифрований

Плач

Глибоко дихає

Інше

 

 

ФОНОВІ ЗВУКИ:

Обведіть колом потрібне слово

 

Звуки вулиці

Заводське обладнання

Гарна мова

Голоси

Тиша

Лайка

Система місцевого оповіщення

Місцевий дзвінок

Незв’язна мова

Побутові звуки

Міжміський дзвінок

Записана промова

Звук двигуна

Телефон-автомат

Читає записаний текст

Звуки офісної техніки

Звуки тварин

Нелогічні

Інше

 

 

 

Зверніться (зателефонуйте) до поліції за номером 102.

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ВАШОМУ АВТОВІДПОВІДАЧІ

Негайні дії… Якщо Ви отримали телефонний дзвінок хуліганського або погрозливого змісту, не видаляйте записане повідомлення.

Зателефонуйте до поліції  за номером 102 та повідомте керівника апарату суду за телефоном 261-38-70.

ПОВІДОМЛЕННЯ У ВАШОМУ КОМП’ЮТЕРІ

Негайні дії… Якщо Ви отримали електронне повідомлення погрозливого змісту, не видаляйте його, а просто закрийте.

Зателефонуйте до поліції за номером 102 та повідомте керівника апарату суду за телефоном 261-38-70.

 

ЛИСТ ЗАГРОЗЛИВОГО ЗМІСТУ

Негайні дії… Якщо загроза є  реальною, необхідно зберегти всі матеріали, включаючи конверти і контейнери. Намагайтесь зайвий раз не торкатись листа, оскільки це може привести до руйнування речових доказів у вигляді відбитків пальців. Зберігайте лист, конверт або інші пакувальні матеріали, помістивши їх у папку-зшивач.

Зателефонуйте до поліції за номером 102 та повідомте керівника апарату суду за телефоном 261-38-70.

 

ПІДОЗРІЛІ ПАКЕТИ І КОНВЕРТИ

 

Підозрілі пакети можуть мати одну або декілька з наступних властивостей:

ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ З ПІДОЗРІЛИМИ ПАКЕТАМИ / КОНВЕРТАМИ, або ЯКІ МІСТЯТЬ НЕВІДОМІ РЕЧОВИНИ

 

Зверніться до:

 1. Керівника апарату суду за телефоном 261-38-70 або заступника керівника апарату за телефоном 261-38-53.
 2. До поліції за номером 102 та на пост охорони суду за телефоном 261-38-63.

 

Зафіксуйте контакти особи, якій Ви передали інформацію

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУВАННЯ

 

 

Негайні дії… Якщо ви отримали повідомлення телефоном:

 

Після закінчення розмови

 

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУВАННЯ

ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОСТАВИТИ АБОНЕНТУ:

 

О котрій годині вибуховий пристрій спрацює?___________________________________________________

Де він перебуває?___________________________________________________________________________

Як він виглядає?____________________________________________________________________________

Звідки Ви телефонуєте?______________________________________________________________________

Чому Ви заклали вибуховий пристрій?_________________________________________________________

Як Вас звуть?_______________________________________________________________________________

 

ВПІЗНАВАЛЬНІ ОЗНАКИ:

 

Стать:

¨  Чоловіча

¨  Жіноча

 

Акцент:

¨  Російський

¨  Іншомовний

Інше:______________

Голос:

¨  Гучний

¨  Тихий

Інше:  _____________

Мова:

¨  Швидка

¨  Повільна

Інше:______________

Дикція:

¨  Хороша

¨  Носова

¨  картавий /шепелявий     Інше:___________  

Манера: 

¨  Емоційна

¨  Спокійна

¨  Вульгарна      Інше:__________

 

Орієнтовний вік?____________________________________________________________________________

Голос був знайомий?_______________________________________________________________________

Особа, що телефонувала, була знайома з місцевістю?_____________________________________________________________________

Фонові шуми?__________________________________________________________________________

 

 ТОЧНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУВАННЯ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДАТА:_______ ЧАС: _______ ТРИВАЛІСТЬ ДЗВІНКА: _______________.

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК РЕЧЕЙ В АВАРІЙНОМУ КОМПЛЕКТІ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

Предмет

Призначення

 

Канцелярський ніж

Для розрізання різних матеріалів

 

Папка-планшет

Запис інформації

 

Мотузка/шпагат/тасьма

Багатофункціональне: розвішування речей для просушування, зв’язування речей

 

Цифрова камера

Фіксація перебігу стихійного лиха і процесу подолання наслідків

 

Респіратори

Захист від пилу та/або плісняви

 

Пакети для сміття

Прибирання, збирання сміття та/або речей, які не можна врятувати

 

Рукавички, одноразові і робочі

Особиста безпека, захист предметів

 

Ліхтарик з батарейками

На випадок поганого освітлення

 

Етикетки

Ідентифікація матеріалів і працівників

 

Стрічка пакувальна

Прив’язування і закріплення предметів

 

Кисті для фарбування

Відчищання від бруду/сажі/пилу

 

Паперові рушники

Вкладання між сторінками вологих документів

 

Ручки і олівці, маркери

Маркування, ведення записів

 

Пластикові пакети

Збирання дрібних предметів або розбитих частин

 

Пластикові контейнери з кришками

кришками

Зберігання і захист дрібних предметів

 

Пластикові прищепки

Розвішування речей для просушування

 

Пластикова плівка

Накриття столів

 

Захисні окуляри

Особиста безпека

 

Інструкції з проведення рятувальних робіт

Екземпляр інструкцій з врятування документів у вигляді окремого документу для зручності пошуку

 

Ножиці

Багатофункціональні, для розрізання кабелів, пластикової плівки тощо

 

Губки

Прибирання розливів

 

Восковий папір

Для прокладання між вологими сторінками документів

 

Блокноти для записів

Документація

 

Одноразові комбінезони/накидки

Прибирання

 

Пластикові корзини

Транспортування матеріалів

 

Захисні фартухи

Особистий захист

 

Піддони

Перенесення і природне сушіння матеріалів, складання насичених вологою матеріалів

 

 

Додаток 1

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

Справи, підлягають першочерговому розгляду

 

Пріоритетність

Категорія справ

Основний персонал

Засоби телекомунікації/

електронне обладнання

1

справи, що стосуються виборчого процесу

3 судді

1-3 працівники суду

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

2

забезпечення позову

1 суддя

1 працівник суду

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

3

інші справи з обмеженим терміном розгляду

1 суддя

1 працівник суду (з врахуванням інстанційності)

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

 

 

Додаток 2

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

Інструкції щодо надання послуг за скороченого режиму роботи

 

Напрям діяльності

Рівень

небезпеки 1

Скорочений режим роботи

Рівень

небезпеки 2

Затримка з відкриттям

Рівень небезпеки 3

Закриття суду

Рівень небезпеки 4

Переїзд у резервне робоче приміщення

Справи, що підлягають першочерговому розгляду

(Додаток 1)

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений; можуть бути перенесені до іншого аналогічного суду

Звичайний час виконання може бути змінений

Нетермінові судові справи

Звичайний режим Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання  буде змінений / перенесення засідань

Послуги не надаються

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Наради з питань діяльності суду

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються Тільки основні функції

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Робота з процесуальних питань 

 

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Фіксування судового процесу

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений

Послуги не надаються

Обмежуються тільки справами, що підлягають першочерговому розгляду

Ведення/

оновлення/

відновлення бази даних системи документообігу

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються

Звичайний час виконання може бути змінений

 

Додаток 3

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

 

Відповідальні особи, що приймають рішення

 

Посада

Контактні дані

Контактні дані особи, що заміщує

Голова суду

Ланкевич Андрій Зіновійович

роб.: (032) 261-50-00

 

 

електронна адреса:

lankevych@adm.lv.court.gov.ua

Хома Олена Петрівна (заступник голови суду)

роб.: (032) 261-58-00

 

електронна адреса:

homa@adm.lv.court.gov.ua

Керівник апарату суду

Томашівський Орест Григорович

роб.: (032) 261-38-70

 

електронна адреса:

tomashivskyi@adm.lv.court.gov.ua

 

Заступник керівника апарату суду

Спіченко Людмила Степанівна

роб.: (032) 261-38-53

 

 

електронна адреса:

spichenko@adm.lv.court.gov.ua

 

 

 

Контактна особа з інформаційного забезпечення в екстрених випадках

 

Посада

Контактні дані

Контактні дані особи, що заміщує

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та пресою

Ємельянова Світлана Василівна

 

 

електронна адреса:

inbox@adm.lv.court.gov.ua

Шаравара Ірина Іванівна (помічник голови суду)

роб.: (032) 261-50-00

 

 

електронна адреса:

inbox@adm.lv.court.gov.ua

 

 

 

Додаток 4

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

Анкета з оцінювання

 

Який характер має надзвичайна подія?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дайте відповіді на наступні запитання:

Запитання

Так

Ні

Немає даних

Необхідні дії/Коментарі

Чи проведена евакуація людей з приміщення суду?

 

 

 

 

Чи були зареєстровані будь-які випадки травмування?

 

 

 

 

Чи зазнало пошкоджень саме приміщення (будівля)?

 

 

 

 

Чи безпечно повертатись до приміщення суду?

 

 

 

 

Чи існує ризик для безпеки працівників або громадян?

 

 

 

 

Чи можливо повернутись до звичайного режиму роботи вже зараз? Якщо ні, через скільки часу (за попередньою оцінкою) може бути відновлений звичайний режим роботи?

 

 

 

 

Чи існує потреба у переїзді?

 

 

 

 

Чи можна буде продовжити надання послуг у іншому місці? Якщо так, то де саме?

 

 

 

 

Які працівники і обладнання для цього потрібні?

 

 

 

 

Які працівники і обладнання є в наявності?

 

 

 

 

Виникнення яких критичних питань ви передбачаєте протягом наступних 24 годин? 48 годин?

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

Перелік зацікавлених сторін і контактних даних

 

Орган/Установа

Територіальні органи

Контактний телефон

E-mail

ДСНС

Залізничний районний відділ м. Львова ГУ ДСНС у Львівській обл.

(032) 292-61-05

101

office@lv.dsns.gov.ua

Поліція

Залізничний відділ поліції ГУНП у Львівській обл.

(032) 258-69-00

(032) 238-43-95

102

zaliznychnyi@lv.npu.gov.ua

Національна гвардія України

в/ч 3002

(охорона суду)

(032) 261-38-63

(пост охорони)

(032) 263-43-58

(чергова частина)

(067) 675-72-02

 

СБУ

Управління СБУ у Львівській обл.

(032) 258-83-33

(черговий)

(032) 298-66-22

(телефон довіри)

(032) 258-86-29

(приймальня громадян)

usbu_lvi@ssu.gov.ua

Медична служба

Швидка медична допомога м. Львова

103

 

Газова служба

Регіональна газова компанія «Львівгаз»

(032) 259-11-01

104

office@lvgas.com.ua

Територіальні управління/ДСАУ/

ТУ ДСА України в Львівській обл.

0-800-501-492

(044) 207-35-46

inbox@lv.court.gov.ua

Керівництво суду

Львівський окружний адміністративний суд

(032) 261-50-00

(032) 261-38-70

inbox@adm.lv.court.gov.ua

https://adm.lv.court.gov.ua

Прокуратура

Львівська місцева прокуратура № 2

(032) 252-91-71

(032) 252-04-06

skarga_lvivska2@oblprok.lviv.ua

Пенітенціарна служба

Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

(032) 234-93-04

(032) 29768-88

zmupress@gmail.com

kvs_zmi@ukr.net 

Центр вторинної правової допомоги

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській обл.

0 (800) 213-103

(032) 236-74-95

office.lviv@legalaid.lviv.ua

ДСА України

 

0-800-501-492

inbox@court.gov.ua

Судова влада України

Вища рада правосуддя

(044) 481-06-49

press_center@hcj.gov.ua

ЗМІ

Західна інформаційна корпорація (ЗІК)

 

Інформаційна агенція «Гал-інфо»

 

Zaxid.net

(032) 247-84-13

 

 

 

(093) 770-70-18

 

 

(032) 242-20-77

info@zik.ua

 

 

 

 

https://galinfo.com.ua

 

 

https://zaxid.net

 

якщо є електронна справа – учасники процесу

 

оголошення на дверях

 

засоби електронної пошти

 

телефон

 

 

Додаток 6

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

Зразки повідомлень

 

 

Рівень небезпеки 1: Скорочений режим роботи суду

Кому: назва ЗМІ/Менеджер з прийому телефонних повідомлень

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 працює у скороченому режимі. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ____________.

 

 

Рівень небезпеки 2: Затримка з відкриттям і початком роботи суду

Кому: зацікавленим сторонам/працівникам

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, затримує своє відкриття і початок роботи до (вказати час) _________ з наступної причини: ____________________________. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ___________.

 

 

 

Рівень небезпеки 2: Затримка з відкриттям і початком роботи суду

Кому: назва ЗМІ/Менеджер з прийому телефонних повідомлень

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, затримує своє відкриття і початок роботи до (вказати час) _________ з наступної причини: ____________________________. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ___________.

 

 

Рівень небезпеки 3: Закриття суду

Кому: зацікавленим сторонам/працівникам

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, затримує своє відкриття і початок роботи до (вказати час) _________ з наступної причини: ____________________________. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ___________.

 

 

 

Оновлена інформація _______________.

Для суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, залишатиметься закритим/поновить свою роботу __________________ о (вказати час) _____________.

 

 

 

 

 

 

Рівень небезпеки 3: Закриття суду

Кому: назва ЗМІ/Менеджер з прийому телефонних повідомлень

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, буде закритий протягом (вказати період часу) _______________ з наступної причини ____________________________. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ____________.

 

 

 

Оновлена інформація _______________.

Для суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, залишатиметься закритим/поновить свою роботу __________________ о (вказати час) _____________.

 

 

 

 

 

Рівень небезпеки 4: Переїзд у резервне приміщення

Кому: назва ЗМІ/Менеджер з прийому телефонних повідомлень

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, буде закритий протягом (вказати період часу) _______________ з наступної причини ____________________________. Оновлена інформація буде надана о (вказати час) ____________.

 

Оновлена інформація _______________.

Для суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, поновить свою роботу у звичайному режимі (вказати дату) ______________ за адресою (вказати назву вулиці) ___________________________.

 

 

 

 

Рівень небезпеки 4: Переїзд у резервне приміщення

Кому: зацікавленим сторонам/працівникам

Повідомлення затвердив: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Повідомлення передав: відповідальний працівник апарату суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому за адресою:     м. Львів, вул. Чоловського, 2, тимчасово переїде до (вказати місце)______________________ з наступної причини: ________________________. Просимо звертатись за телефоном 0322 615 810 для отримання інформації щодо послуг, що надаються.

 

Оновлена інформація _______________.

Для суду

Доводимо до вашого відома, що суд у своєму приміщенні, розташованому у (місце розташування)__________________, поновить свою роботу у звичайному режимі (вказати дату) ______________ за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

 

 

 

Додаток 7

до Плану забезпечення

безперервної діяльності суду

 

 

 

Форма для аналізу ситуації після надзвичайної події

 

 

Приміщення суду, розташоване за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2

 

Період надзвичайної події: ________________________________________________

 

 

 

 1. Чи було доцільно вводити в дію План забезпечення безперервної діяльності?

 

 

 

 1. Які заходи спрацювали належним чином?

 

 

 

 1. Які заходи не спрацювали належним чином?

 

 

 

 1. Які думки висловлювали працівники щодо введення плану в дію?

 

 

 

 1. Чи вдалось вам забезпечити відповідний рівень послуг на різних етапах?

 

 

 

 1. Що, на вашу думку, варто зробити у інший спосіб наступного разу?

 

 

 

 

Аналіз виконав: ________________________________________

 

 

 

 

Додаток 8 до Плану забезпечення безперервної діяльності суду

 

 

 

Перелік пошкоджених документів

 

Використовується для відстеження видів документів, характеру пошкоджень, способу відновлення і місцезнаходження під час оцінки наслідків надзвичайної ситуації.

 

Документ

Номер

Характер пошкоджень

Спосіб відновлення

Місцезнаходження

Примітки