flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План забезпечення безперервної діяльності суду у випадку епідемії

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

ПЛАН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ У ВИПАДКУ ЕПІДЕМІЇ

  

м. ЛЬВІВ

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

 

Затверджено: 

Наказ Голови суду 

«18» червня 2019 року № 46 - ОД

 

 

 

ПЛАН

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ У ВИПАДКУ ЕПІДЕМІЇ

 

Розділ І. Загальні положення.

 

План забезпечення безперервної діяльності суду – це процес планування дій на випадок надзвичайної ситуації, який надає можливість продовжувати виконання своїх основних функцій у випадку порушення звичайного режиму роботи суду.

Кожен працівник суду повинен бути готовим до дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації під час перебування на роботі. Важливим аспектом цієї відповідальності є розуміння того, які саме дії мають відбуватись під час порушення звичайного режиму роботи суду.

Цей план розроблений спеціально на випадок спалаху епідемії грипу і має наступні цілі:

Цей план дій на випадок епідемії базується на наступних припущеннях:

Особливостями ситуації є:

Цей план призначений для застосування у всіх приміщеннях суду. Він стосується всіх людей, які працюють або перебувають у приміщеннях.

Під час епідемії грипу у суді може не бути достатніх ресурсів для продовження роботи у звичайному режимі. У такій ситуації суд обмежує свою діяльність тими функціями, які вважаються основними. Перелік основних функцій суду міститься у Додатку 1.

Інструкції щодо надання послуг в умовах зміненого режиму роботи суду наведені у Додатку 2.

 

Розділ ІІ. Процес реалізації плану.

 

Процедури, передбачені цим планом, спрямовані на забезпечення його належної реалізації і зменшення впливу стресових подій, які можуть перешкоджати роботі і прийняттю критично важливих рішень. Ці процедури визначають, хто несе відповідальність за конкретні рішення і дії у різні моменти процесу реалізації плану.

Процес реалізації поділяється на чотири етапи.

 

ЕТАП 1. Введення плану в дію.

 

Суд впроваджує просвітницьку програму з метою інформування всіх працівників про загрозу, яку несе епідемія. Всі працівники суду отримають необхідну інформацію, яка допоможе  підготуватись самим і підготувати свої сім’ї до можливого спалаху епідемії грипу.

Заступник керівника апарату суду, інші працівники апарату суду популяризуватимуть кампанію «Чистота, захист і локалізація». Рекомендується дотримуватись соціального дистанціювання як способу зменшення імовірності можливого зараження шляхом уникнення необов’язкових фізичних контактів і участі у необов’язкових особистих зустрічах і великих зібраннях. В якості прикладів такого соціального дистанціювання можна назвати відмову від рукостискань і спільного використання ручок для письма. Будь-яка додаткова інформація про загальну вакцинацію буде своєчасно доводитись до відома працівників щойно вона з’являтиметься.

Всі керівники структурних підрозділів на цьому етапі повинні щотижня надсилати заступнику керівника апарату електронне повідомлення з інформацією про кількість працівників, які протягом тижня оформили лікарняні листи. Таке електронне повідомлення необхідно надсилати навіть у тому випадку, коли жоден лікарняний лист не був оформлений. Це дасть можливість відстежувати рівні неявки на роботу і повідомляти найновішу інформацію керівникові апарату суду для забезпечення процесу прийняття рішень щодо реалізації плану.

У цьому розділі визначаються особи, які відповідають за прийняття рішень, а також ті види даних і критерії, які будуть використовуватися для приведення плану в дію.

 

Особами, що відповідають за прийняття рішень у суді, є:

Конкретні дані відповідальних осіб, а також контактні дані визначених осіб, що їх заміщують, у тому випадку, коли особа, відповідальна за прийняття рішень, є відсутньою наведені в додатку 3 до цього Плану.

Рішення щодо введення плану в дію приймається на основі інформації і директив, отриманих від Міністерства охорони здоров’я України, інших органів системи охорони здоров’я.

 

План складається з 4-х рівнів небезпеки, а саме:

Рівень небезпеки

Заходи, які належить прийняти

1

санітарна просвіта і профілактика

2

скорочений режим роботи суду через нестачу персоналу

3

значно скорочений режим роботи суду через необхідність забезпечення захисту здоров’я працівників і суддів, а також з метою захисту здоров’я громадян

4

закриття приміщень суду через нестачу персоналу або відповідно до вказівки Уряду

 

Для оголошення кожного рівня небезпеки визначаються наступні критерії:

 

Рівень небезпеки

Критерії

Джерело інформації

Відповідальні за прийняття рішень

1

Оповіщення населення

МОЗ, інші органи

Голова суду (керівник апарату суду)

2

Рівень неявки на роботу від 25% до 35%

Голова суду (керівник апарату суду)

Голова суду (керівник апарату суду)

3

Рівень неявки на роботу від 35% до 50%

Голова суду (керівник апарату суду)

Голова суду (керівник апарату суду)

4

Рівень неявки на роботу більше 50%

Голова суду (керівник апарату суду), офіційна інформація представників МОЗ, інших органів

Голова суду (керівник апарату суду)

 

ЕТАП 2. Оголошення тривоги і оповіщення.

Необхідно якомога швидше і точніше поінформувати працівників і ключові заціплені сторони про ситуацію у суді шляхом розповсюдження повідомлення наступного змісту:

Ефективні комунікації є основоположним елементом координованого реагування на спалах епідемії. Необхідно забезпечити надання точної, своєчасної і узгодженої інформації широкому колу зацікавлених сторін. У кожному приміщенні суду необхідно мати постійно оновлюваний перелік відповідальних осіб та контактних даних. Перелік відповідальних осіб та контактних даних міститься у додатку 4.

Конкретний зміст повідомлення залежить від оголошеного рівня небезпеки. Для працівників, зацікавлених сторін і широкої громадськості передбачені різні тексти повідомлень. Зразки повідомлень наведені у додатку 5.

Після оголошення епідемії у конкретному приміщенні суду особа, що відповідає за прийняття рішень у суді (Голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду) або особи, що їх заміщують, інформують відповідні служби і ЗМІ про поточну ситуацію.

Посадова особа служби персоналу повинна забезпечити ведення повного переліку контактних даних суддів суду, який включається до цього плану,та інформувати осіб, що відповідають за прийняття рішень у суді, про будь-які зміни у цих даних.

Запити щодо надання переліків працівників або контактної інформації передаються керівникові апарату суду.

 

Веб-сайт суду https://adm.lv.court.gov.ua використовується в якості засобу комунікації з працівниками і зовнішніми користувачами. Працівники суду повинні використовувати цей веб-сайт в якості засобу отримання актуальної інформації щодо плану забезпечення безперервної діяльності у випадку епідемії.

 

ЕТАП 3. Зміни у роботі суду.

У випадку оголошення відповідного рівня небезпеки у роботі суду запроваджуються наступні зміни:

 

Рівень небезпеки 1

Санітарна просвіта і профілактика

доступ

будівля суду відкрита для громадян – звичайний графік роботи

послуги

звичайний режим надання послуг

дії (кроки)

повідомлення зацікавлених сторін (додаток 4) за зразками повідомлень з додатку 5

комунікації

внутрішнє повідомлення, тільки для працівників і суддів

 

 

Рівень небезпеки 2

Скорочений режим роботи суду через нестачу персоналу

доступ

будівля суду відкрита для громадян – звичайний графік роботи

послуги

звичайний режим надання послуг, але тривалість надання певних послуг може бути змінена

дії (кроки)

згідно інструкції щодо надання послуг за скороченого режиму роботи (додаток 2); повідомлення працівників суду за зразками повідомлень з додатку 5

комунікації

внутрішнє повідомлення, тільки для працівників і суддів

 

 

Рівень небезпеки 3

Значно скорочений режим роботи суду через необхідність захисту здоров’я працівників і громадян

доступ

суд може бути відкритий для громадян залежно від розміру його приміщення

послуги

обсяг послуг обмежується до виконання основних функцій; використовуються засоби телефонного і факсимільного зв’язку; послуги надаються у обмеженому і скороченому вигляді, або із затримкою

дії (кроки)

розгляд справ, що підлягають першочерговому розгляду (додаток 1); згідно інструкції щодо надання послуг за скороченого режиму роботи (додаток 2); повідомлення працівників суду, громадян та відповідних служб за зразками повідомлень з додатку 5

комунікації

внутрішнє повідомлення, тільки для працівників і суддів; зовнішнє повідомлення для зацікавлених сторін і громадськості

 

 

Рівень небезпеки 4

Суд закритий для громадян через нестачу персоналу

доступ

закритий

послуги

тільки основні послуги

 

дії (кроки)

розгляд справ, що підлягають першочерговому розгляду (додаток 1); згідно інструкції щодо надання послуг за скороченого режиму роботи (додаток 2); повідомлення працівників суду, громадян та відповідних служб за зразками повідомлень з додатку 5

комунікації

внутрішнє повідомлення, тільки для працівників і суддів; зовнішнє повідомлення для зацікавлених сторін і громадськості

 

Використання телекомунікаційного і електронного обладнання.

Під час введення цього плану в дію на кожному рівні небезпеки з метою обмеження особистого контакту повинно використовуватися телекомунікаційне і електронне обладнання.

Всі приміщення суду устатковані наступним обладнанням:

 

Кадрові ресурси.

Існуючі норми щодо оформлення лікарняного листа або відпустки для догляду за хворими членами сім’ї, визначені чинним законодавством про працю, залишаються чинними.

Керівникам структурних підрозділів необхідно довести до відома працівників, наскільки важливо залишатись вдома, якщо вони ВВАЖАЮТЬ, що симптоми їх захворювання є симптомами грипу, або якщо вони ХВОРІ на грип. Коли симптоми грипу з’являються у них самих або у їх близьких родичів, працівники повинні насамперед ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ своєму безпосередньому керівникові або призначеній відповідальній особі і обговорити цю ситуацію, не приходячи для цього на роботу.

Під час дії Плану забезпечення безперервної діяльності у випадку епідемії працівники, які перебувають на лікарняному повинні обговорювати це питання зі своїм безпосереднім керівником і вирішувати його в індивідуальному порядку. Відповідальні особи  повинні вести і підтримувати в актуальному стані перелік контактних даних всіх працівників для здійснення комунікації. Цей перелік необхідно зберігати у безпечному місці і забезпечувати конфіденційність інформації, що міститься в ньому.

Залежно від потреб суду, на працівників можуть бути тимчасово покладені обов’язки, пов’язані з реагуванням на спалах епідемії, замість їх основних службових обов’язків. Керівникам структурних підрозділів потрібно визначити тих працівників, які бажають працювати у інших приміщеннях суду, і надати цю інформацію керівнику апарату.

 

ЕТАП 4. Відновлення звичайного режиму роботи.

Керівник апарату суду або особа, яка його заміщує, проводять повну оцінку наявних ресурсів для відновлення звичайного режиму роботи.

Після проведення цієї оцінки і консультацій з головою суду серед працівників, зацікавлених сторін і громадськості  розповсюджується повідомлення про відновлення роботи суду.

Голова суду/керівник апарату повинні  визначити впорядкований за пріоритетністю перелік невиконаних робіт, які накопичились під час дії цього плану.

Прийняття рішення щодо розподілу роботи між іншими підрозділами суду і затвердження графіку понаднормової роботи для зменшення обсягів накопичених робіт здійснює керівник апарату суду.

Після відновлення нормального режиму роботи кожен окремий структурний підрозділ суду повинен заповнити Форму для аналізу ситуації після надзвичайної події, яка міститься у Додатку 6, і надати її Робочій групі із забезпечення безперервної роботи суду (створеної за рішенням керівництва суду) - для розгляду протягом одного тижня після відновлення роботи.

Робоча група із забезпечення безперервної роботи (створюється за рішенням керівництва суду) проводить підсумкову нараду з особами, відповідальними за прийняття рішень, для того, щоб визначити, чи необхідно вносити відповідні зміни і уточнення до плану. Після цього необхідно підготувати і розповсюдити Звіт з аналізу ситуації надзвичайної події. Робоча група із забезпечення безперервної роботи, спільно з головою суду і керівником апарату суду визначає особистий внесок всіх працівників під час дії Плану.

 

Розділ ІІІ. Ведення і оновлення плану.

 

Проведення тестів і тренувальних вправ робить план дієвим, актуальним, зрозумілим і придатним для застосування. Також забезпечує механізм уточнення і оновлення плану.

Головна мета навчання полягає у забезпеченні підготовки користувачів плану і оцінки його ефективності. Найбільш важливими результатами такого навчання є кращий рівень знань і розуміння цього плану, виявлення прогалин, слабких сторін і можливостей для покращення. Тестування плану проводиться у максимально можливому обсязі – настільки, наскільки це дозволятиме наявний бюджет і час.

Під час координаційної наради працівники суду ознайомлюються з планом, своїми функціями і обов’язками. Крім того, велика увага повинна приділятися питанням координації і призначенню відповідальних осіб. Участь у такій нараді – це мінімальна вимога щодо навчання. Інші методи навчання – такі як учбово-тренувальні вправи, штабні навчання і повномасштабні навчання – мають застосовуватись з урахуванням таких факторів, як логістика і час.

Ведення переліків контактних даних, що містяться у додатках до цього плану, буде забезпечуватись наступним чином:

 

Переліки контактних даних

Відповідальні за ведення

судді

начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Максимців Г.І.

персонал

начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Максимців Г.І.

відповідні служби

керівник апарату суду Томашівський О.Г.

ЗМІ

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та пресою Ємельянова С.В.

 

Щорічний перегляд плану проводитимуть наступні особи:

 

 

Додаток 1

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

 

 

Справи, підлягають першочерговому розгляду

 

Пріоритетність

Категорія справ

Основний персонал

Засоби телекомунікації/

електронне обладнання

1

справи, що стосуються виборчого процесу

3 судді

1-3 працівники суду

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

2

забезпечення позову

1 суддя

1 працівник суду

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

3

інші справи з обмеженим терміном розгляду

1 суддя

1 працівник суду (з врахуванням інстанційності)

Використання факсимільного обладнання, засобів теле/відеоконференцзв’язку

 

 

 

Додаток 2

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

 

Інструкції щодо надання послуг за скороченого режиму роботи

 

Напрям діяльності

Рівень

небезпеки 1

Скорочений режим роботи

Рівень

небезпеки 2

Затримка з відкриттям

Рівень небезпеки 3

Закриття суду

Рівень небезпеки 4

Переїзд у резервне робоче приміщення

Справи, що підлягають першочерговому розгляду

(Додаток 1)

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений; можуть бути перенесені до іншого аналогічного суду

Звичайний час виконання може бути змінений

Нетермінові судові справи

Звичайний режим Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання  буде змінений / перенесення засідань

Послуги не надаються

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Наради з питань діяльності суду

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються Тільки основні функції

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Робота з процесуальних питань 

 

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються

У обмеженому обсязі і з часовими обмеженнями

Фіксування судового процесу

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання може бути змінений

Послуги не надаються

Обмежуються тільки справами, що підлягають першочерговому розгляду

Ведення/

оновлення/

відновлення бази даних системи документообігу

Звичайний час виконання може бути змінений

Звичайний час виконання буде змінений

Послуги не надаються

Звичайний час виконання може бути змінений

 

Додаток 3

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

Відповідальні особи, що приймають рішення

 

Посада

Контактні дані

Контактні дані особи, що заміщує

Голова суду

Ланкевич Андрій Зіновійович

 

 роб.: (032) 261-50-00

 

електронна адреса:

lankevych@adm.lv.court.gov.ua

Хома Олена Петрівна (заступник голови суду)

роб.: (032) 261-58-00

 

електронна адреса:

homa@adm.lv.court.gov.ua

Керівник апарату суду

Томашівський Орест Григорович

роб.: (032) 261-38-70

 

електронна адреса:

tomashivskyi@adm.lv.court.gov.ua

 

Заступник керівника апарату суду

Спіченко Людмила Степанівна

роб.: (032) 261-38-53

 

електронна адреса:

spichenko@adm.lv.court.gov.ua

 

 

 

Контактна особа з інформаційного забезпечення в екстрених випадках

 

Посада

Контактні дані

Контактні дані особи, що заміщує

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та пресою

Ємельянова Світлана Василівна

 

 

електронна адреса:

inbox@adm.lv.court.gov.ua

Шаравара Ірина Іванівна (помічник голови суду)

роб.: (032) 261-50-00

 

 

електронна адреса:

inbox@adm.lv.court.gov.ua

 

 

Додаток 4

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

 

Перелік зацікавлених сторін і контактних даних

 

Орган/Установа

Територіальні органи

Контактний телефон

E-mail

ДСНС

Залізничний районний відділ м. Львова ГУ ДСНС у Львівській обл.

(032) 292-61-05

101

office@lv.dsns.gov.ua

Поліція

Залізничний відділ поліції ГУНП у Львівській обл.

(032) 258-69-00

(032) 238-43-95

102

zaliznychnyi@lv.npu.gov.ua

Національна гвардія України

в/ч 3002

(охорона суду)

263-43-58

(чергова частина)

(067) 675-72-02

 

Медична служба

Швидка медична допомога м. Львова

103

 

Газова служба

Регіональна газова компанія «Львівгаз»

(032) 259-11-01

104

office@lvgas.com.ua

Територіальні управління/ДСАУ/

ТУ ДСА України в Львівській обл.

0-800-501-492

(044) 207-35-46

inbox@lv.court.gov.ua

Керівництво суду

Львівський окружний адміністративний суд

(032) 261-50-00

(032) 261-38-70

inbox@adm.lv.court.gov.ua

https://adm.lv.court.gov.ua

Прокуратура

Львівська місцева прокуратура № 2

(032) 252-91-71

(032) 252-04-06

skarga_lvivska2@oblprok.lviv.ua

Пенітенціарна служба

Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

(032) 234-93-04

(032) 29768-88

zmupress@gmail.com

kvs_zmi@ukr.net 

Центр вторинної правової допомоги

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській обл.

0 (800) 213-103

(032) 236-74-95

office.lviv@legalaid.lviv.ua

ДСА України

 

0-800-501-492

inbox@court.gov.ua

Судова влада України

Вища рада правосуддя

(044) 481-06-49

press_center@hcj.gov.ua

ЗМІ

Західна інформаційна корпорація (ЗІК)

 

Інформаційна агенція «Гал-інфо»

 

Zaxid.net

(032) 247-84-13

 

 

 

(093) 770-70-18

 

 

(032) 242-20-77

info@zik.ua

 

 

 

 

https://galinfo.com.ua

 

 

https://zaxid.net

 

якщо є електронна справа – учасники процесу

 

оголошення на дверях

 

засоби електронної пошти

 

телефон

 

 

Додаток 5

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

 

 

Зразки повідомлень

 

Рівень небезпеки 1: Санітарна просвіта і профілактика

Кому: працівникам

Повідомлення передав: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Судом розроблено План забезпечення безперервної діяльності у випадку епідемії. План передбачає підготовку до змін в режимі роботи суду або запровадженні скороченого режиму надання послуг громадянам в залежності від того, як спалах захворювання може вплинути на наш персонал, громадян і інші групи – наприклад, адвокатів і працівників поліції. В рамках цього плану суд також ініціював програму санітарної просвіти з метою інформування всіх працівників про загрозу, яку несе епідемія (назва захворювання) ______________, шляхом надання точної інформації, а також проведення детальних обговорень і оцінок. Разом із засобами масової інформації, веб-сайт Суду буде використовуватись для публікації самого плану і оновленої інформації про рівні небезпеки, і буде оновлюватись за потреби. Запрошуємо регулярно відвідувати наш сайт для того, щоб ознайомитись з новими повідомленнями і інформацією. Додаткову інформацію про епідемію (назва захворювання) _____________________ ви можете отримати на веб-сайті суду https://adm.lv.court.gov.ua.

 

 

Рівень небезпеки 2: Скорочений режим роботи

Кому: працівникам

Повідомлення передав: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Наступним повідомленням оголошується і негайно набуває чинності.  Рівень небезпеки 2 за планом забезпечення безперервної діяльності суду у його приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Наказую всім суддям та працівникам апарату суду про необхідність ознайомитись з відповідним розділом Плану (Етап 3  Зміни у роботі суду) і діяти відповідно до інструкцій і процедур, наведених у цьому розділі. Сподіваюсь на вашу повну співпрацю в цьому питанні. Дякую.

 

 

Рівень небезпеки 3: Значно скорочений режим роботи

Кому: працівникам

Повідомлення передав: Голова суду (особа, що виконує обов’язки)/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Наступним повідомленням оголошується і негайно набуває чинності Рівень небезпеки 2 за планом забезпечення безперервної діяльності суду у його приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Наказую всім суддям та працівникам апарату суду необхідно ознайомитись з відповідним розділом Плану (Етап 3 – Зміни у роботі суду) і діяти відповідно до інструкцій і процедур, наведених у цьому розділі. Приміщення суду залишаються відкритими, але обсяг послуг, що надаються, буде значно скорочений. Прошу працівників регулярно отримувати оновлені новини на сайті суду, а підрозділам, які працюють без безпосереднього керівника – звертатись до координатора плану за подальшими вказівками. Сподіваюсь на вашу повну співпрацю в цьому питанні. Дякую.

 

 

Рівень небезпеки 3: Значно скорочений режим роботи

Кому: всім громадянам

Повідомлення передав: Голова суду

Голова Суду оголосив, що робота суду у його приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, починаючи з (дата/час) _________________, буде здійснюватись у значно скороченому режимі внаслідок спалаху епідемії ________________________ (назва захворювання). Обсяг послуг обмежується до основних функцій, для виконання яких використовуються телекомунікаційні і електронні засоби. Час надання більшості звичайних послуг буде відкоригований. Для зведення до мінімуму необхідності особистого контакту рекомендується використовувати факсимільний або електронний поштовий зв’язок. Для отримання оновленої інформації просимо звертатись до найближчого приміщення суду або відвідати веб-сайт суду https://adm.lv.court.gov.ua. Інші приміщення суду  залишаються відкритими для громадян.

 

 

Рівень небезпеки 3: Значно скорочений режим роботи

Кому: відповідним службам

Повідомлення передав: заступник керівника апарату суду

Щойно головою суду був оголошений і негайно набув чинності Рівень небезпеки 3 за планом забезпечення безперервної діяльності суду у його приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Обсяг послуг обмежується до основних функцій, для виконання яких використовуються телекомунікаційні і електронні засоби. Для зведення до мінімуму необхідності особистого контакту рекомендується використовувати факсимільний або електронний поштовий зв’язок. Просимо повідомити ваших працівників про ці зміни. З додатковими питаннями можна звертатись до суду за телефоном __________________. Дякую.

 

 

Рівень небезпеки 4: Закриття суду

Кому: працівникам

Повідомлення передав: Голова суду/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Наступним повідомленням оголошується і набуває чинності Рівень небезпеки 4 за планом забезпечення безперервної діяльності. Приміщення суду, розташоване за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 негайно закривається внаслідок спалаху епідемії (назва захворювання) ______________. Наказую всім суддям та працівникам апарату суду ознайомитись з відповідним розділом Плану (Зміни у роботі суду) і діяти відповідно до інструкцій і процедур, наведених у цьому розділі. Прошу працівників регулярно отримувати оновлені новини на сайті суду, а підрозділам, які працюють без безпосереднього керівника – звертатись до координатора плану за подальшими вказівками. Я розраховую на повне дотримання визначених процедур і переконаний, що вони допоможуть зменшити кількість і тривалість перерв у наданні послуг у майбутньому. Дякую.

 

 

Рівень небезпеки 4: Закриття суду

Кому: всім громадянам

Повідомлення передав: Голова суду

Голова Судової палати суду оголосив, що приміщення суду, розташоване за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 буде закрите для громадян починаючи з (дата/час) _________________. Просимо стежити за оновленою інформацією у місцевих засобах масової інформації за мірою її надходження, або відвідати веб-сайт суду https://adm.lv.court.gov.ua

 

 

 

Рівень небезпеки 4: Закриття суду

Кому: відповідним службам

Повідомлення передав: заступник керівника апарату суду

Щойно головою Суду оголошений і негайно набув чинності Рівень небезпеки 4 за Планом забезпечення безперервної діяльності суду для приміщення суду, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Для виконання основних функцій будуть використовуватись засоби і процедури факсимільного/ телеконференц/відеоконференцзв’язку. Всі інші звичайні послуги, що надаються судом, будуть припинені негайно. Просимо стежити за оновленою інформацією у місцевих засобах масової інформації за мірою її надходження, або відвідати вебсайт суду https://adm.lv.court.gov.ua

 

 

Відновлення звичайного режиму роботи

Кому: працівникам

Повідомлення передав: Голова суду/керівник апарату суду/заступник керівника апарату суду

Наступним повідомленням оголошується і негайно набуває чинності наказ про відновлення звичайного режиму роботи суду у приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Прошу керівників структурних підрозділів визначити пріоритетність невиконаних робіт, які були відкладені через скорочення звичайного режиму роботи під час спалаху епідемії. Певні помірні затримки з наданням неосновних послуг можуть мати місце доти, доки не будуть виконані всі пріоритетні роботи. Заздалегідь дякую вам за співпрацю.

 

 

Відновлення звичайного режиму роботи

Кому: всім громадянам

Повідомлення передав: Голова суду

Оголошується про відновлення звичайного режиму роботи суду у приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Приміщення суду відновить свою роботу починаючи з (дата/час) ___________________. Через те, що суд останнім часом мав зменшену кількість працівників, можуть мати місце певні помірні затримки з наданням неосновних послуг, доки не будуть виконані всі пріоритетні роботи. Дякую.

 

 

Відновлення звичайного режиму роботи

Кому: відповідним службам

Повідомлення передав: заступник керівника апарату суду

Наступним повідомленням оголошується і негайно набуває чинності наказ про відновлення звичайного режиму роботи суду у приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Через те, що суд останнім часом мав зменшену кількість працівників, можуть мати місце певні помірні затримки з наданням неосновних послуг, доки не будуть виконані всі пріоритетні роботи. Просимо довести до відома ваших працівників, що вони можуть звертатись до суду з будьякими запитаннями або проблемами за телефоном _________________. Дякую.

 

 

Додаток 6

до Плану забезпечення безперервної

діяльності суду у випадку епідемії

 

 

 

Форма для аналізу ситуації після надзвичайної події

 

Приміщення суду, розташоване за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2

 

Період надзвичайної події: ________________________________________________

 

  1. Чи було доцільно вводити в дію План забезпечення безперервної діяльності у випадку епідемії?
  2. Які заходи спрацювали належним чином?
  3. Які заходи не спрацювали належним чином?
  4. Які думки висловлювали працівники щодо введення плану в дію?
  5. Чи вдалось вам забезпечити відповідний рівень послуг на різних етапах?
  6. Що, на вашу думку, варто зробити у інший спосіб наступного разу?

 

 

Аналіз виконав: ________________________________________