flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рекомендації щодо залучення до участі у справі третіх осіб у адміністративній справі

СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборів суддів Львівського окружного

адміністративного суду від 16 січня 2016 р.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

з вивчення проблемних питань судової практики  

05 січня 2016 р. 

Щодо участі в адміністративній справі

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 

На виконання рішення загальних зборів суддів Львівського окружного адміністративного суду від 05.01.2016 р. робоча група з вивчення проблемних питань судової практики у складі суддів Кравчука В.М., Коморного О.І., Мартинюка В.Я., Ланкевича А.З., Качур Р.П., Москаля Р.М., за участю керівника апарату Шиманської О.С., заступника керівника апарату Спіченко Л.С., начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян Драли 1.1., на засіданні, що відбулось 05.01.2016 р. о 15:30, розглянула проблемні питання, що виникають і зв’язку із участю третіх осіб в адміністративних справах.

За наслідками обговорення встановлено наступне: 

1.        Щодо підстав залучення третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі КАС України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору (надалі - треті особи), можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки.

Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участі, у справі. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Таким чином, процесуальним приводом для залучення у справу третіх осіб с:

1)        клопотання самої цієї особи, яка бажає брати участь у справі в статусі третьої особи;

2)         клопотання особи, яка бере участь у справі, зокрема сторони (позивача або відповіла);

3)         ініціатива суду.

Підставою участі третіх осіб у справі є їх юридична заінтересованість, яка грунтується на матеріально-правових відносинах з однією із сторін даної цивільної справи.

Матеріальною підставою залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, є обгрунтоване припущення, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі. Судове рішення може вплинути на права або обов’язки третьої особи, якщо між цією третьою особою і стороною, на боці якої вона бере участь у справі, існують певні правовідносини (права і обов'язки), які за наслідками вирішення справи можуть змінитися або припинитися, або якщо на підставі рішення суду між стороною і третьою особою виникнуть нові правовідносини (права і обов’язки).

 2.         Щодо порядку залучення третіх осіб.

Підставою залучення дії участі у справі третіх осіб з ініціативи позивача с відповідне клопотання. Клопотання може бути усним (заявляється в судовому засіданні) або письмовим. Письмове клопотання може буз и окремим або міститись в тексті позовної заяви (п. 5 ч. 1 ст. 106 КАС України).

Особа, яка клопоче про залучення третіх осіб, повинна обгрунтувати:

1) в яких правовідносинах (пов’язаних зі справою) вона перебуває з особою, про залучення ями клопоче, або які правовідносини за участю третьої особи виникнуть внаслідок судового рішення.

2) як рішення суду може вплинути на ці правовідносини, зокрема які права або обов’язки сторони або третьої особи виникнуть, зміняться або припиняться.

Відповідно до ч. З ст. 53 КАС України питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Таким чином, процесуальною підставою для участі третьої особи у справі, незалежно від того з чиєї ініціативи це відбувається (с тропи чи суду), є відповідна ухвала суду про залучення третьої особи.

Зазначення певних осіб як третіх осіб безпосередньо у тексті позовної заяви не є процесуальним приводом для залучення третьої особи з ініціативи позивача В таких випадках суд може-залучити третю особу з власної ініціативи.

Водночас, позивач може одночасно з поданням позовної заяви клопотати про залучення третіх осіб. В цьому випадку до позовної заяви додається копія позовної заяви та доданих до неї документів для кожної третьої особи, про залучення яких подано клопотання.

Зазначення певних осіб як третіх осіб безпосередньо у тексті позовної заяви не є підставою для внесення в програму діловодства суду відомостей про цих осіб. Внесення в програму діловодства суду відомостей про третіх осіб повинно відбуватися виключно на підставі ухвали суду.

 3.               Щодо часу залучення третіх осіб

Питання про залучення третьої особи може бути ініційоване і вирішене судом на стадії відкриття провадження, під час підготовки справи до судового розгляду або під час судового розгляду.

КАС України не встановлює строку вирішення клопотання про залучення третіх осіб.

З урахуванням ч. 5, 6 ст. 107 КАС України, питання про залучення третьої особи на стадії відкриття провадження може бути вирішено ухвалою про відкриття провадження в адміністративній справі, про що зазначається в резолютивній частині.

На стадії підготовчого провадження питання про залучення третьої особи вирішується окремою письмовою ухвалою або усною ухвалою, постановленою в попередньому судовому засіданні (п. 2 ч. 4 ст. 1 І 1 КАС України), з відзначенням про це в журналі судового засідання.

На стадії судового розгляду питання про залучення третьої особи відбувається шляхом постановлення письмової або усної ухвали з відзначенням про це в журналі судового засідання (на розсуд суду).

 Враховуючи наведене, РОБОЧА ГРУПА ПРОПОНУЄ:

       1.                   Реєстрацію третіх осіб в діловодстві суду здійснювати на підставі копії ухвали суду (копії журналу судового засідання), якою вирішено питання про залучення до справи третьої особи.

2.                   Надавати відділу діловодства та обліку звернень громадян копію ухвали про залучення третіх осіб не пізніше 2-х днів з дня прийняття ухвали.

3.                   Рекомендації розглянути на загальних зборах суддів.

4.                   Розмістити рекомендації на інформаційному стенді суду для ознайомлення зацікавлених осіб.

5.              Працівникам, які приймають позовні заяви, роз’яснювати процесуальний порядок залучення третіх осіб позивачам, які зазначають третіх осіб безпосередньо у позовній заяві.