flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ), НЕНАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ І ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ

           Якщо під час візиту (звернення) до суду Ви зіштовхнулися з неналежним виконанням обов'язків (неналежною поведінкою) працівника апарату суду, Ви можете звернутися зі скаргою:
            - на ім'я голови суду (його заступника);
            - та/або керівника апарату суду.

Скарга на дії (бездіяльність) працівника апарату суду має бути подана:

- у письмовій формі;

- чітка та обґрунтована;

- містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;

та містити наступну інформацію: 

1) найменування органу, посадової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізвище, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обставини;

5) вимоги, які висуваються у зв'язку з неналежною поведінкою працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

Якщо заява подається від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (копію потрібно додати до заяви).

Заява (скарга) може бути направлена на адресу Суду засобами поштового зв’язку, або особисто подана до Суду.

 Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат (працівники), який очолює керівник апарату. Контроль за ефективністю діяльності апарату суду здійснює голова суду.

 Крім того, також можуть бути оскаржені особою, яка вважає, що її права порушено дії та бездіяльність, неналежна поведінка керівника апарату чи його заступника.

Відповідно до ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, а також функціонування автоматизованої системи документообігу несе керівник апарату суду.

Керівник апарату розподіляє обов'язки між працівниками апарату суду і забезпечує дотримання трудової дисципліни.

Зі скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки керівника апарату чи його заступника Ви можете звернутися до голови суду. Таку скаргу (заяву) слід також викласти у письмовій формі. Скаргу можна надіслати на адресу суду поштою, або передати її працівнику апарату суду, відповідальному за приймання кореспонденції (копію скарги зі штампом суду та реєстраційним номером бажано залишити у себе). Після реєстрації скарги (заяви) її передадуть голові суду, який зобов’язаний розглянути скаргу (заяву) і письмово повідомити Вас про результати перевірки і суть прийнятого рішення.

Скаргу (заяву) також можна заявити усно під час особистого прийому керівництвом суду згідно з встановленим у суді графіком прийому громадян.

Крім того, скаргу (заяву) щодо неналежної поведінки керівника апарату суду чи його заступника також можна подати начальнику відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, який призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади керівника апарату місцевого суду, його заступника.

Якщо Вам відомо про вчинення посадовою особою чи працівником апарату суду злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, Ви можете звернутися з відповідним повідомленням або заявою про злочин до органів внутрішніх справ (міліції), в прокуратуру або Служби безпеки України. Про результати розгляду та перевірки Вашої заяви Вам мають повідомити письмово.