flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок взаємодії суду з представниками ЗМІ

                                                                       ПОРЯДОК

                                      взаємодії  Суду  з представниками засобів

                                                                масової інформації

 1. Взаємодія  Суду  із  засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

 2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється  помічником голови Суду чи особою,  на яку покладено виконання таких обов»язків.

 3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ - за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

 4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

 5. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

 7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання  службою судових розпорядників Суду відповідних списків.

 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційній  веб-сторінці Суду.

 10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, Суд з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщення Львівського окружного адміністративного суду,  приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

 12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює  помічник голови Суду.

 13. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання Судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

 14. Відповіді на інформаційні запити представників  ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції  помічник голови Суду та керівники  самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

 15. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.